75. RYCHTAL, panorama wsi od strony południowej. (jpg 56318 bytes)