71. PYCZEK, wiatrak XiX-wieczny. (jpg 39843 bytes)