57. OŁOBOK, kościół i dawny klasztor cysterek. (jpg 79322 bytes)