55. MYŚLINIEW, kościół fil. p.w. NMPanny. (jpg 79386 bytes)