50. Łubnice, kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMPanny. (jpg 90708 bytes)