42. KROTOSZYN, kościół i klasztor potrynitarski. (jpg 68449 bytes)