Spis treści

Gmach Gimnazjum im. A. Asnyka

Ulica Babina

Dworzec PKP

Rynek po zniszczeniu w 1914 r.

Kościół OO. Franciszkanów 

Budynek dawnej Straży Miejskiej

Oranżeria w Parku Miejskim

Dawny odwach miejski tzw. "Koza".

Żeglowna Prosna.

Gmach Urzędu Wojewódzkiego.

Most na Babince przy Placu Kilińskiego.

Aleja Józefiny.

Drewniana trybuna na stadionie Włókniarza.

Kościół Sióstr Nazaretanek.

Park Miejski.

Romantyczne "sztuczne ruiny" w Parku

Kościół Świętego Józefa

Egzekucja ks. Romana Pawłowskiego