Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Melania Parczewska
1850-1920

Urodziła się w 1850 r. w Wodzieradach. Była pisarką, publicystką, działaczką społeczno – narodową.

Melania i Alfons ParczewscyJej dziełem było założenie Stowarzyszenia Narodowego Kobiet Polskich. Prowadziła tam szkołę dla dziewcząt, organizowała kolonie dla dzieci, i troszczyła się o zatrudnienie dla ich rodziców. Na tajnych kursach prowadziła zajęcia z literatury ojczystej i historii Polski. Jej zasługą było również powołanie w Kaliszu teatrów amatorskich. W latach 1914 – 1918 pracowała w Polskim Towarzystwie Niesienia Pomocy Ofiarom Wojny.

W czasie powstania śląskiego działała aktywnie w akcji plebiscytowej, mającej na celu przywrócenie Śląska do Polski. Zmarła w 1920 r. zostawiając po sobie wiele książek i artykułów charakterze historycznym. Swoje prace publikowała pod pseudonimem literackim B.A.jer – tak czytano nazwisko rodowe jej matki.

Źródło: "Na sieradzkich szlakach".


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej jest rodzina Płocińskich w osobach Iwony i Krzysztofa - rodziców, niekiedy razem z dziećmi: Mateuszem, Szymonem, Marią, Piotrem i Aleksandrą. E-mail: krisplo@op.pl
Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
© 1996-2016 by Płocińscy