Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Tomasz Andrzej Adam Łubieński
(1784-1870)

Tomasz Andrzej Adam Łubieński (24 XIII 1784 w Szczytnikach k/Kalisza - 27 VIII 1870 w Warszawie), hrabia, generał, senator, polityk i przedsiębiorca; syn Feliksa (dzięki którego staraniom król Pruski Fryderyk Wilhelm II zwolnił jeńców wziętych do niewoli podczas wojny 1792 r.).

     W 1806 wstąpił do straży honorowej Napoleona i uczestniczył we wszystkich jego kampaniach do 1814. Po abdykacji Napoleona w wojsku polskim. W stopniu generała-majora podjął służbę w Królestwie Polskim, szybko jednak naraził się wielkiemu księciu Konstantemu i w 1816 odszedł z wojska.

     W 1820 i 1825 poseł na sejm z powiatu chełmskiego, od 1829 senator. Uczestniczył w zawiązaniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (1825) i Banku Polskiego (1828). W powstaniu listopadowym działacz konserwatywny, wiceprezydent Warszawy i faktyczny dyktator.

     Od 21 grudnia 1830 do 6 stycznia 1831 minister spraw wewnętrznych. Brał udział w działaniach wojennych, m.in. pod Grochowem i Ostrołęką. Przyczynił się do mianowania wodzem powstania J. Skrzyneckiego, do końca pozostając mu wiernym. W czerwcu 1831 mianowany szefem sztabu głównej armii powstańczej. Po upadku powstania w Petersburgu, później przez parę miesięcy w Londynie, gdzie zabiegał o sfinansowanie projektowanej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest rodzina Płocińskich,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. 062 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiegoe-mail:kplocinski@info.kalisz.pl
 żony Iwony oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii, Piotra i Aleksandry.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
1996-2006 by Krzysztof Płociński i rodzina.