Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Józef Leopold
(1860-1923)

LEOPOLD JÓZEF Antoni Kazimierz (1860-1923) ziemianin, właściciel majątku Rzepiszew, działacz oświatowy i społeczny, kolekcjoner, właściciel biblioteki.

Józef Leopold
Józef Leopold

     Ur. w Szadkowicach pod Szadkiem jako syn ziemianina Antoniego i Anny Głodzińskiej Cieleckiej. Po ukończeniu IV gimnazjum klasycznego w Warszawie naukę kontynuował w l. 1878-81 w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Nowej Aleksandrii (Puławy) uzyskując dyplom agronoma. Po śmierci ojca został ok. r. 1884 właścicielem Rzepiszewa. W 1905 założył w swoim majątku ochronkę dla dzieci ubogich, w 1918 został mężem zaufania Rady Szkolnej Okręgu Sieradzkiego. Autor prac publicystycznych m.in. Ziemia Szadkowska w Sieradzkiem ("Wieś Ilustrowana" 1913 nr 4).

     Zgromadził bogatą bibliotekę, liczącą ok. 5000 woluminów, 4000 rycin i numizmatów a także portrety, porcelanę i stare meble. Księgozbiór zawierał wydawnictwa z zakresu literatury i historii, rolnictwa, filozofii, ekonomii, prawa, matematyki, chemii, geografii, historii sztuki i in. W skład biblioteki wchodziły dzieła encyklopedyczne i słownikowe (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Encyklopedia staropolska Glogera, Encyklopedia rolnictwa pod red. Lubomirskiego, Stawiskiego i Przystańskiego i in.), zbiór druków związanych z postacią Napoleona, druki regionalne, katalogi księgarskie a także stare druki m.in. pierwszy druk kaliski z 1603 Katechizm rzymski. Dużą część księgozbioru stanowiły czasopisma i kalendarze m.in. czasopisma bibliograficzne ("Książka", "Katalog Nowych Książek"), rolnicze, historyczne, komplet "Tygodnika Ilustrowanego" i in.

     Zmarł 28 II 1923 w Rzepiszewie, pochowany został w kościele św. Idziego w Szadku. Rodziny nie założył. Zbiory zapisane w 1923 Muzeum Ziemi Kaliskiej z zaleceniem utworzenia sali im. Leopoldów trafiły do Kalisza w 1930. Ocalałe po okupacji fragmenty księgozbioru znajdują się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaliszu oraz w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej (stare druki). Zbiory te zostały udokumentowane w pracy E. Andrysiak Księgozbiór Leopoldów z Rzepiszewa. Katalog. (1989).

Chwalewik, Zbiory pol. s. 167; Andrysiak E., Księgozbiór Leopoldów z Rzepiszewa : katalog. Kal. 1989 s.185. - Walczak K., Józef Leopold z Rzepiszewa i jego księgozbiór. Kal. 1987 s. 11 (fot.). - APŁ, Archiwum Leopoldów z Rzepiszewa; Testament L. oraz inwentarz książek Biblioteki im. Leopoldów w posiadaniu Antoniego Leopolda; Relacja A. Leopolda.

Prof. dr Ewa Andrysiak
Download File Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak

JÓZEF LEOPOLD Z RZEPISZEWA I JEGO BIBLIOTEKA
(przyczynek do dziejów księgozbiorów ziemiańskich).


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej jest rodzina Płocińskich w osobach Iwony i Krzysztofa - rodziców, niekiedy razem z dziećmi: Mateuszem, Szymonem, Marią, Piotrem i Aleksandrą. E-mail: krisplo@op.pl
Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
© 1996- by Płocińscy