Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Mieczysław Leń
(1928-1979)

 LEŃ MIECZYSŁAW (1928-1979) nauczyciel, dziennikarz

 LEŃ MIECZYSŁAW (1928-1979) nauczyciel, dziennikarz     Ur. 28 VI 1928 w Witryłowie, pow. Brzozów woj. rzeszowskie, syn Stanisława i Józefy z domu Wojtowicz. Do szkoły podstawowej uczęszczał kolejno w Domaradzu i Starejwsi, gdzie jego ojciec pracował jako nauczyciel, a ukończył ją w Brzozowie w 1941. W tym samym roku rozpoczął naukę w Polskiej Publicznej Szkole Handlowej w Brzozowie, którą ukończył w 1943. W 1945 ukończył gimnazjum ogólnokształcące i rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Już w czasie studiów w 1948 rozpoczął pracę jako dziennikarz, był reporterem w "Kurierze Wielkopolskim" i korektorem w "Głosie Wielkopolskim". Po ukończeniu studiów w 1950 pracował jako dziennikarz w "Gazecie Poznańskiej" i "Sztandarze Młodych". W II 1952 otrzymał skierowanie do pracy do Kalisza, pracował w Szkole Ogólnokształcącej stopnia Podstawowego i Licealnego TPD w Kaliszu. W 1954 rozpoczął pracę w I LO im. A. Asnyka w Kaliszu, uczył tu do 1960 języka polskiego.

          Mieczysław Leń  Ziemia Kaliska 1957 - grafikaW 1957 był współzałożycielem "Ziemi Kaliskiej", w której od 1960 podjął pracę na pełnym etacie, od początku istnienia pisma aż do śmierci pełnił funkcję sekretarza redakcji (1957-1979). Pisał także pod pseudonimami Jan Kantecki i Jerzy Brzozowski.

Opublikował kilka wierszy i opowiadań, m.in. wiersz Uspokojenie ukazał się w "Ziemi Kaliskiej" (1962 nr 10). W Kalendarzu Ziemi Kaliskiej 1958 (Kalisz 1957) zamieścił biogramy Adama Asnyka, Adama Chodyńskiego, Marii Dąbrowskiej, Cypriana Godebskiego, Stefana Garczyńskiego, Marii Konopnickiej, Melanii Parczewskiej i Alfonsa Parczewskiego

     Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

     Zmarł 2 XI 1979 w Poznaniu, pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu. Od 1955 żonaty z Marią Krodkiewską; czworo dzieci: Anna (ur. 1956) tłumaczka jęz. angielskiego, Danuta (ur. 1958) nauczycielka, Zbigniew (ur. 1958) nauczyciel wychowania fizycznego, Elżbieta (ur. 1959) dziennikarka.

      Szkoła kaliska. Dzieje... s. 206. - Redaktor Mieczysław Leń nie żyje, Ziemia Kaliska 1979 nr 45 s. 2, fot. - Informacje żony M. Leniowej.

dr Ewa Andrysiak

      Więcej informacji: Wspomnienie Zbigniewa Kościelaka

Mieczysław Leń, ZK nr. 20 (786), 14 maja 1977
Nasze 20-lecie
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.1)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.2)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.3)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.4)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.5)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.6)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.7)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.8)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.9)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.10)
Z mojej pamięci, szuflad i obserwacji (cz.11 i ostatnia)
Źródła: Ziemia Kaliska nr 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 1977 r.

Zbigniew Kościelak

Leń Mieczysław (1928 - 1979)
Zmarł 2 XI 1979 w Poznaniu

Przedwcześnie zmarły - już trzydzieści lat temu - polonista i dziennikarz Mieczysław Leń zasłużył na miano najbardziej "ziemskiego" spośród kaliskich redaktorów, bowiem ze swoją ukochaną Ziemią Kaliską był jako sekretarz redakcji związany od jej początku (maj 1957 r.) aż do ostatnich chwil swojego życia (2 listopada 1979 r.). Należał do 26-osobowego obywatelskiego komitetu założycielskiego tej Ziemi, która najpierw była miesięcznikiem, po dwóch latach dwutygodnikiem, a od 1965 r. - i taka jest do dzisiaj - regionalnym tygodnikiem.

• • • Nekrolog Mieczysława Lenia, sekretarza redakcji Ziemi Kaliskiej

Mietek, urodzony 28 czerwca 1928 r. w Witryłowie na Rzeszowszczyźnie, na polonistyczne studia powędrował do Poznania. Już w swoich studenckich latach na Uniwersytecie garnął się do gazet i redakcji (był m.in. korektorem w Głosie Wielkopolskim), a po zdobyciu w 1950 r. dyplomu pracował w Gazecie Poznańskiej i Sztandarze Młodych.

W lutym 1952 r. otrzymał obowiązujący w tamtych czasach nakaz pracy. Skierowano go do Kalisza na nauczycielską posadę w ówczesnej Szkole Ogólnokształcącej stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (obecnego II LO im. Tadeusza Kościuszki). W dwa lata później został polonistą w najstarszej szkole kaliskiej - w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka.

Byłem uczniem profesora Mieczysława Lenia w "Asnyku" i w niemałym stopniu jemu właśnie zawdzięczam swoją dziennikarską drogę, zaś swoista równoległość naszych losów (moja polonistyka na poznańskim UAM, praca w Głosie Wielkopolskim i Gazecie Poznańskiej) sprawiła, że w trzy lata po jego śmierci, powróciwszy do Kalisza, zostałem jego następcą na stanowisku sekretarza redakcji Ziemi Kaliskiej.

Liceum im. A. Asnyka, w którym pracował w latach 1954-1960, trwale zapisało się również w rodzinnym życiu redaktora Lenia, gdyż cała czwórka jego dzieci - Hanka (ur. w 1956 r.), bliźniaki Danka i Zbyszek (1958) oraz Ela (1959) - należy do grona absolwentów tej sławnej kaliskiej szkoły.

Mietek pokochał Kalisz od pierwszego wejrzenia i tutaj znalazł żonę kaliszankę. Uczestnicząc w podejmowanych wówczas, promujących nasze miasto, wydawniczych przedsięwzięciach, z zapałem włączył się w nurt prac służących przygotowaniu program wielkiego, przypadającego na rok 1960, Jubileuszu XVIII wieków Kalisza. A w swojej dziennikarskiej działalności interesował się dziejami regionalnej prasy, prowadził na łamach Ziemi Kaliskiej publicystyczny cykl "W moim regionie", propagował życie i twórczość "kaliskich" pisarzy (A. Asnyka. M. Konopnickiej, M. Dąbrowskiej, J. T. Dybowskiego i innych), podejmował tematy z dziedziny oświaty i kultury, recenzował przedstawienia z repertuaru Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego.

Pogodny, uczynny, skromny, niekiedy niewinnie roztargniony, ujawniał czasami również swoje literackie talenty, zamieszczając w swojej gazecie kilka wierszy (m.in. "Uspokojenie", "Lekcja") oraz próbki prozy (opowiadanie "Sprawa"). Zawsze był dobrym duchem redakcji, której poświęcał się bez reszty, z zapałem angażując się w inicjatywy, które służyły miastu i regionowi oraz przyczyniały się do zwiększania czytelnictwa Ziemi Kaliskiej. Z okazji jej kolejnych jubileuszy sięgał do szuflady po - jak mawiał - swoje szpargały, by opisywać redakcyjne dzieje.

Tylko "swojej" książki, choć z zamiarem jej napisania nosił się wiele lat, Mietek napisać już nie zdążył.

Nekrolog ZK z 10 listopada 1979

Zarchiwizowano z adresu: http://wyborcza.pl/1,94327,7638963,Len_Mieczyslaw__1928___1979_.html#ixzz44YljkmGN

Zbigniew Kościelak 08.03.2010 15:34Twórcą witryny "Kalisz w Internecie" jest Krzysztof Płociński
- absolwent Liceum im. Adama Asnyka, rocznik matury 1974. Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
1996- by Kalisz w Internecie