Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Grzegorz Knapski
(1561?-1639)

Knapiusz, Cnapius, Knapski, Grzegorz (ok. 1561-1639), polski filolog, nauczyciel kolegiów jezuickich. Jego Thesaurus Polono-Latino-Graecus (1621-1632) należał do podstawowych pomocy naukowych w szkolnictwie XVII i XVIII w.

Fragment wypowiedzi Knapskiego zaczerpnięty z książki Zenona Klemensiewicza "Historia Języka Polskiego" (1976)

"(...)Roi się od wyrazów pochodzenia łacińskiego, niemieckiego, węgierskiego, tureckiego, słowiańskiego. Stanowią one chyba jedną trzecią zasobów leksykalnych. A używa się ich bez potrzeby, ale z żądzy nowości i dla zwrócenia na siebie uwagi. Za przykład niech posłużą: konfident, honor, egzekwować, kompania, a także wiele terminów z tureckiego, tatarskiego oraz węgierskiego (...)"


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej jest rodzina Płocińskich w osobach Iwony i Krzysztofa - rodziców, niekiedy razem z dziećmi: Mateuszem, Szymonem, Marią, Piotrem i Aleksandrą. E-mail: krisplo@op.pl
Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
© 1996-2016 by Płocińscy