Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Grzegorz Knapski
(1561?-1639)

Knapiusz, Cnapius, Knapski, Grzegorz (ok. 1561-1639), polski filolog, nauczyciel kolegiów jezuickich. Jego Thesaurus Polono-Latino-Graecus (1621-1632) należał do podstawowych pomocy naukowych w szkolnictwie XVII i XVIII w.

Fragment wypowiedzi Knapskiego zaczerpnięty z książki Zenona Klemensiewicza "Historia Języka Polskiego" (1976)

"(...)Roi się od wyrazów pochodzenia łacińskiego, niemieckiego, węgierskiego, tureckiego, słowiańskiego. Stanowią one chyba jedną trzecią zasobów leksykalnych. A używa się ich bez potrzeby, ale z żądzy nowości i dla zwrócenia na siebie uwagi. Za przykład niech posłużą: konfident, honor, egzekwować, kompania, a także wiele terminów z tureckiego, tatarskiego oraz węgierskiego (...)"

Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej  jest rodzina Płocińskich,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. 062 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiegoe-mail:kplocinski@info.kalisz.pl
 żony Iwony oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii, Piotra i Aleksandry.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
1996-2006 by Krzysztof Płociński i rodzina.