Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Ojciec Julian Mirochna - franciszkanin
(1903-1943?)

      Ojciec Julian Mirochna „Kawka"

Urodził się 31 sierpnia 1903 r. w Bochni i tam uczył się w szkole publicznej i u oo. Franciszkanów. W 1918 r. wstąpił do zakonu franciszkanów a później do seminarium. W dniu 6.06. 1926 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie. Do Kalisza przyjechał w roku 1927 i przebywał w zakonie franciszkanów do roku 1941.

W początkowym okresie okupacji razem z Antonim Strzelczykiem byli twórcami organizacji Jedności Narodowej. Z ruchem SN związany był już przed rokiem 1939.

Miał swój udział w kierownictwie OJN w Kaliszu i NOB oraz NOW w Poznaniu, którą kierował A. Wolniewicz. W klasztorze przechowywano sztandary, bracia utworzyli nasłuch radiowy i redagowali gazetkę. O. Mirochna opowiadał się za scaleniem organizacji narodowych ze ZWZ. Przez cały czas pobytu w Kaliszu utrzymywał kontakt z Inspektorem ZWZ w Kaliszu ppor. Emilem Sztarkiem i komendantem Obwodu ZWZ w Kaliszu ppor. Wiesławem Laskowskim.

W Kaliszu był uważany przez wszystkie ugrupowania wojskowe za przywódcę duchowego.
Po wsypie w Poznaniu ukrywał się w Kaliszu w domu Spychalskich przy ul. Częstochowskiej i przy pomocy dr. Stanisława Nowaka udało mu się przedostać do Warszawy.

W czasie brutalnych przesłuchań działaczy SN w Poznaniu, Gestapo uzyskało informacje o kontaktach o. Mirochny z kierownictwem SN. Kiedy Mirochna oczekiwał na łącznika, został w dniu 21 listopada 1941 r. aresztowany i przewieziony do Poznania. Przechodził ciężkie śledztwo, w czasie którego mocno zmaltretowanego skierowali na podleczenie do szpitala. O tym zajściu pisze w książce „Als deutscher Seelsorger in Posen und in Warthegau" Hilarius Breitinger, franciszkanin.

W 1943 r. Gestapo zabrało o. Mirochnę ze szpitala i od tego momentu urywa się ślad. Prawdopodobnie o. Mirochna został zamordowany w Forcie VII w Poznaniu.

Obecnie kościół przy klasztorze oo Franciszkanów jest kościołem parafialnym. Od tragicznych dni roku 1941 minęły 62 lata. Zabliźniły się rany, ale nie do przyjęcia jest wygasanie pamięci. Aby tak się nie działo należy tę pamięć pielęgnować. Na ścianie korytarza, tuż przy zakrystii wisi portret bohaterskiego przeora klasztoru o. Juliana Mirochny. Może mogłoby się znaleźć inne miejsce dla kapłana, który przez podziemie w Kaliszu uważany był za duchowego przywódcę.

Cytat z książki H. Breitingera:

Za wiedzą „Brunatnej Siostry" miałem udzielić ostatniej posługi człowiekowi z pokoju nr 2. W pokoju leżał na łóżku mężczyzna przykuty za jedną rękę do ściany. Z przerażeniem rozpoznałem w nim polskiego brata z zakonu ojca Juliana Mirochnę, który ostatnio pełnił funkcje gwardiana w naszym klasztorze w Kaliszu. Julian, ty jesteś tu, zawołałem pełen podniecenia. Tak odpowiedział, Gestapo w Forcie VII (który był znaną katownią) poszczuło mnie wściekłymi psami, które tak mnie urządziły. Nie pozwolili mi jednak umrzeć, ponieważ oczekują ode mnie nazwisk a ja ich nie znam. Wyspowiadałem go i udzieliłem mu Świętej Komunii. Udzieliłem mu również Ostatniego Namaszczenia. Tydzień później jeszcze raz przystąpił do komunii. Wzruszony dziękował mi i wypowiedział słowa - Teraz jestem gotowy na śmierć".

Źródło: dane biograficzne O. Mirochny - Antoni Kut, "Armia Krajowa w Kaliszu", str. 127

 


 

Mirochna* Marian Stefan (imię zakonne Julian) (1903-1942 lub 1943) franciszkanin, dyrygent, działacz Stronnictwa Narodowego, członek ruchu oporu podczas II wojny światowej. // PSB T. 21; Słownik polskich pisarzy franciszkańskich. Wwa 1981; SBWP-W I; Enc. konsp. wlkp. Monografie: +T. Maszewski: Pamięci brata J. M. WTK 1959 nr 12 -- +Jeszcze o O. J. M. gwardianinie OO. Franciszkanów. Tamże nr 15 -- Przyczynki: +T. Martyn: Okupacyjne tajemnice Kalisz. Ziemia Kaliska 1968 nr 7 -- Serwański 293, 311, 313, 337-8, 393, 449 -- +J. J. Terej: Rzeczywistość i polityka. Wwa 1971 -- Dz. Kal. 643-4. -- H. Breitinger: Als deutscher Seelsorger in Posen und im Warthegau. 1934-1945. Mainz 1986, s. 140. -- +59b2) H. Wrotkowski: Działalność i męczeńska śmierć ojca J. M., gwardiana ojców franciszkanów w kaliszu. [W:] Martyrologia duchowieństwa polskiego 1939-1945. Red. B. Bejze, A. Galiński. Łódź 1992.

Źródło: http://www.latanowicz.pl/linki/konlat.htm

 


 

     1940 - W początkach tego roku powstała Organizacja Jedności Narodowej. Jej komendantem został Strzelczyk, ps. "Kazik". Organizacja wydawała nielegalne pisma, początkowo "Jedność Narodową", później "Armię Narodową". Ich redaktorem był prawdopodobnie o. Julian Mirochna, franciszkanin, a drukowane były na terenie klasztoru Franciszkanów i ukazywały się 2 - 3 razy w tygodniu.
     - W Kaliszu powstał inspektorat Związku Walki Zbrojnej, kierujący działalnością organizacji w powiatach kaliskim, konińskim, kolskim i tureckim. Jego pierwszym komendantem był Emil Stark, ps. "Mocny".


Źródło: Kronika miasta Kalisza, http://www.info.kalisz.pl/kronika/r11.htm

 


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej oraz Stowarzyszenia Asnykowców  jest rodzina Płocińskich,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego, matura 1974, Iwony, matura 1975
oraz dzieci: dzieci: Mateusza, Szymona, Marii, Piotra i Aleksandry Płocińskich, e-mail: kplocinski@info.kalisz.pl.

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób, pod warunkiem podania źródła.
 1996-2006 by Krzysztof Płociński i rodzina.