Logo Biblioteki Publicznej

zbiory.gif (2590 bytes)

Filie biblioteki

Czytelnictwo 1996

Licznik trafień

 

wmbibl.gif (15323 bytes)

Zbiory Biblioteki

Stan zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu w dniu 31 grudnia 1994 r. przedstawiał się następująco:

książki i czasopisma oprawne 374.085 wol.
czasopisma w prenumeracie 178 tytułów
stare druki 237 wol.
rękopisy 16 wol.
zbiory specjalne 24.871 jednostek ewidencyjnych
w tym audiowizualne 18.167 jednostek

Są to m.in. mikrofilmy dawnych czasopism Kaliskich, płyty, "książki mówione" przeznaczone przede wszystkim dla czytelników niepełnosprawnych.

Ponadto gromadzi się dokumenty życia społecznego, fotografie, fotokopie, grafiki, kartografie, cymelia.

Książki i inne zbiory biblioteczne udostępnia się czytelnikom do domu lub na miejscu w czytelniach.

Na zamówienie czytelnika brakujące książki sprowadza się w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej z innych bibliotek krajowych.

Charakterystyka zbiorów

exlibbwm.jpg (37845 bytes)Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka poprzez sieć filii zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta.

Biblioteka Główna poza swoją podstawową funkcją pełni jednocześnie rolę zaplecza naukowego dla Kalisza, dba o sprawne funkcjonowanie systemu informacyjnego i wymiany bibliotecznej. Posiada bogaty księgozbiór, którego 67% stanowi literatura naukowa i popularno-naukowa ze szczególnym uwzględnieniem historii powszechnej, historii Polski, pedagogiki, psychologii, historii literatury, prawa i ekonomii.

Do ciekawych zespołów bibliotecznych należy księgozbiór po wybitnym kaliszaninie, rektorze Uniwersytetu w Wilnie Alfonsie Parczewskim, zawierający m. in. cenny zbiór książek i czasopism dotyczących Łużyc i europejskich mniejszości narodowych.

Struktura zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka na dzień 31 grudnia 1994 roku

literatura piękna dla dzieci 61.988 wol.
literatura piękna dla dorosłych 157.138 wol.
literatura z innych działów 144.869 wol.
czasopisma oprawne 10.090 wol.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka poza swoją podstawową funkcją tj. gromadzeniem, opracowaniem, udostępnianiem zbiorów prowadzi szeroką działalność kulturalną:
organizuje spotkania autorskie, odczyty, prelekcje
promocje książek, wystawy i kiermasze
konkursy
organizuje edukację biblioteczną dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Dział Informacyjno - Bibliograficzny

Udziela informacji bibliograficznych podając zestawy piśmiennictwa z określonego zakresu wiedzy, informacji bibliotecznych dotyczących materiałów posiadanych przez Bibliotekę oraz rzeczowych, będących odpowiedziami na konkretne pytania.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna stanowi centrum informacyjne w zakresie zbiorów własnych, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, badawczych, szkoleniowych i rekreacyjnych.

Pełni funkcje kontrolne i instrukcyjno-metodyczne wobec Bibliotek niższego stopnia organizacyjnego.

Struktura organizacyjna biblioteki

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka
  ul. Łazienna 6
  Dyrekcja i sekretariat
  tel. 734-30

  Dział Instrukcyjno-Metodyczny
  Dział Miejskiej Sieci Bibliotecznej
  Księgowość
  Dział administracyjny
  Kadry
 2. Biblioteka Główna
  ul. Legionów 66, tel. 7530263, 7531492
  godz. otwarcia: poniedziałek - piątek 10
  30 - 1830
  sobota - 10
  00 - 1400

  Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
  Dział Przechowywania i Konserwacji Zbiorów
  Dział Udostępniania Zbiorów

  Wypożyczalnia dla dorosłych
  Czytelnia naukowa i czasopism
  Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Logo Biblioteki Publicznej Nasz e-mailbibliowm@info.kalisz.pl Š 1997-2003 Kalisz w internecie
All rights reserved.