Stowarzyszenie Asnykowców
Działalność Stowarzyszenia

Wykaz działań Stowarzyszenia w okresie od 13 marca 1990
do roku 2014


▌Wystawy

Współczesna Karykatura Polityczna, 9 września 1990
Malarstwo Jana Winczakiewicza, 12 grudnia 1990
Aukcja twórczości grafików karykaturzystów, 26 stycznia 1991
Twórczość Jacka Frankowskiego, 20 lutego 1992
Sztuka Reklamy, twórczość Krzysztofa Oleksiaka, 13 września 1992
Grafiki Cypriana Kościelniaka, 10 września 1993
Malarstwo Roberta Mroczyńskiego, 10 września 1993
Sztuka socrealizmu, ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 14 listopada 1997
Odkrywam Afrykę, dorobek Jacka Łapotta, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, 11 września 1998
Zrób sobie gębę, twórczość Tomasza Brody, 12 września 1998
Malarstwo Sylwii Kokot, 12 września 1998
Malarstwo Agnieszki Tylak, 12 września 1998
„Asnykowcy ‘98”, portrety fotograficzne Stanisława Kulawiaka, 13 stycznia 2000
Twórczość Józefa Palmera i Donalda Edwarda Emery z Santa Monica College, 8 września 2000
Prezentacja Stowarzyszenia Asnykowców w Poznaniu na wystawie „Krajobrazy Kulturowe Wielkopolski”, 7 grudnia 2002
Malarstwo, projekty i realizacje architektoniczne Zbigniewa Jurkiewicza, 12 września 2003
„Sztuka konserwacji”, realizacje Lecha Chwilczyńskiego, 19 września 2008
„Ryszard Cieślak – aktor Jerzego Grotowskiego”, 8 maja 2009
„Asnykowcy – Miastu (1990 - 2010)”, 5 marca 2010
„Jubileuszowy 60-letni przegląd dokonań Zenona Prętczyńskiego – architekta z prawem twórcy”, 20 czerwca - 31 sierpnia 2011
„Historia literatury znaczkami pisana – w 175. rocznicę urodzin Adama Asnyka” – ze zbiorów Jerzego Bielawskiego, 11 września 2013
Twórczość Marka Rozpary, 12 września 2013
„Użytkowe - nieużytkowe” - malarstwo Tomasza Wolffa, 13 września 2013
Twórczość Cypriana Kościelniaka, 13 września 2013
Przegląd dorobku artystycznego Krzysztofa Oleksiaka, 20 września 2013

▌Spotkania autorskie, wieczory poetyckie

Przekłady poezji hiszpańskiej i wiersze Jana Winczakiewicza, 12 grudnia 1990
Wykłady i odczyty Józefa Garlińskiego w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i Wysocku Wielkim, 25 marca 1991, 10 września 1993, 10 czerwca 1994, 11 i 12 maja 1996, 11 września 1998
Wieczór twórczości Marka Sierakowskiego, 10 grudnia 1993
Wieczór twórczości Ryszarda Nałęcza, 21 października 1994
Spotkania z poezją Adama Asnyka, 11 września 1994, 10 września 1995
Wieczór autorski Jana Winczakiewicza, 28 września 1995
„Najbliżej serca jest słowo”, wieczór twórczości Zbigniewa Kościelaka, 20 października 1995
Wieczór promocyjny tomiku poezji „I coraz ciszej w myślach” Marka Sierakowskiego, 14 grudnia 1995
Spotkania wspomnieniowe z Henrykiem Jedwabiem, komandosem, kombatantem SOE, 18 lipca 1996, 10 czerwca 1999, 29 maja 2001, 23 maja 2002, 7 października 2003
Wieczór promujący tomik poezji Zbigniewa Kościelaka „Obietnica niespełnienia”, 30 stycznia 1997
Spotkanie z maratończykiem Andrzejem Jabłońskim, 12 czerwca 1997
Spotkania z Waldemarem Kuczyńskim, 16 grudnia 1999, 9 grudnia 2004
Spotkanie ze Zdzisławem Samulakiem, 1 czerwca 2000
Wieczór z artystami plastykami, Józefem Palmerem i Donaldem Edwardem Emery, 31 sierpnia 2000
Promocja książki Piotra Łuszczykiewicza „Pociąg do Poznania. Szkice i rozmowy”, 21 grudnia 2000
Wieczór literacki z okazji wydania wspomnień Stanisława Iwankiewicza „A było to tak...”, 16 listopada 2001
Spotkanie z Piotrem Łuszczykiewiczem i jego książką „Bliskie czytanie. Interpretacje literatury XX wieku”, 10 października 2002
Promocja zbioru poezji Stefana Gillera „Dwie chwile”, oraz antologii poezji o Kaliszu „Strofy wierne Prośnie”. Wieczór z artystą grafikiem Krzysztofem Oleksiakiem, współtwórcą obu wydawnictw, 10 października 2002
Seans filmów archiwalnych Wojciecha Krenza, 9 października 2003
Wieczór literacki, prezentacja zbioru opowiadań Arkadiusza Pacholskiego „Lśnienie nad głębiną”, 18 grudnia 2003
Spotkanie z ks. dr. Janem Sikorskim, 25 listopada 2004
Wieczór poezji Daniela Edmunda Sudoła, 25 maja 2006
Spotkanie z Janem Ptaszynem Wróblewskim, promocja książki Jacka Wróblewskiego „Globtroter. Rzecz o Janie Ptaszynie Wróblewskim”, 6 września 2007
„Lubię śnić”, wieczór poezji Jerzego Ścieśka, z udziałem Ireny Tkaczyk i Hanny Krężlewskiej, 22 kwietnia 2009
Spotkanie z ks. prof. Stanisławem Olejnikiem – promocja tomu „Takie to były czasy, tacy to byli ludzie. Karty dziennika”, 22 maja 2009
„Kozłówka dla zakochanych”, wieczór z Krzysztofem Kornackim, dyrektorem Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 30 września 2009
„Zostań genealogiem swej rodziny. Genealogia dla każdego”, spotkanie z Grzegorzem Mendyką, 22 października 2009
„Zabytkowe szaty liturgiczne w kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu i ich ofiarodawcy”, spotkanie z dr Ewą Andrzejewską, 25 lutego 2010
Spotkanie z dr. Piotrem Łuszczykiewiczem i jego książką „Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji”, 26 marca 2010
„Słowa miodem pisane”, spotkanie z mistrzem pszczelarskim, Jerzym Gnerowiczem, 18 marca 2011
Promocja książki Iwony Kienzler „Maria Konopnicka. Rozwydrzona bezbożnica”, 18 lutego 2014

▌Koncerty, recitale

„Jazz i kabaret”, Jan „Ptaszyn” Wróblewski i Jerzy Kryszak, 10 września 1993
„Asnykowcy – miastu”, orkiestra symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod dyr. Jana Walczyńskiego, solistka Ewa Iżykowska, 12 września 1993
Recital Michała Osiadacza ze Lwowa, 16 grudnia 1993
Recital Marka Markowskiego i Ewy Żak, 1 grudnia 1994
Koncert kolęd, Chór Bazyliki św. Józefa, 5 stycznia 1995
Koncert piosenek żeglarskich, zespół „Skippersi”, 21 listopada 1996
Wieczór poezji śpiewanej Leszka Kopcia, 23 stycznia 1997
Koncert żeńskiego big–bandu Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie, 24 kwietnia 1997
„Zwidy marcowe, czyli ekstraordynaryjny wieczór koleżeński z udziałem niemalże artystów”, 13 marca 1998
Koncert jazzowy Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego i Marka Markowskiego, 11 września 1998
„Asnykowcy – miastu”, orkiestra symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod dyr. Jana Walczyńskiego z udziałem Jerzego Górnego, 13 września 1998
Recital Pawła Linkowskiego i Piotra Michery, 18 marca 1999
Wieczór greckich piosenek w wykonaniu Dariusza Chojnackiego, 18 listopada 1999
Recital Roberta Kasprzyckiego, 17 marca 2000
„Wszystko dla Ciebie – Ty dla Wszystkich, czyli upojno-upiorna noc kabaretowa z udziałem niemalże artystów”, 8 marca 2002
„Folguj szczątkom swej młodości”, 18 maja 2002
„Pożegnanie z Adrią”, 24 maja 2002
„Asnykowcy – miastu”, orkiestra symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod dyr. Jana Walczyńskiego z udziałem Karoliny Sobierańskiej i Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego, 14 września 2003
„Zostanie tylko cień wspomnienia”, spektakl poetycki na 166. urodziny Adama Asnyka, 11 września 2004
„Ta nasza młodość”, koncert urodzinowy z okazji 15-lecia Stowarzyszenia, 5 marca 2005
„Po promieniu”, recital poetyckich piosenek Aldony Tomczak, 8 września 2005
Standardy jazzowe, recital Agnieszki Sochackiej, 24 listopada 2005
Recital poezji śpiewanej w wykonaniu Moniki Buchnajzer, 7 września 2006
Muzyczne wspomnienie Marka Grechuty – Piotr Michera, Zbigniew Kościelak i Andrzej Zmyślony, 14 października 2006
„Koncert jesienny na trzy świerszcze” – Anna Stankiewicz-Matusiak, Krzysztof Matusiak i Robert „Ważyl” Zgorzelak, 9 listopada 2006
„Wieczór Kolęd i Pastorałek” – Monika Kwiatkowska, Alicja Chołaś, Zyta Zalewska, Marek Galuba, Piotr Michera oraz Bożena Wiśniewska-Zalewska, 21 grudnia 2006
„Wieczór Kolęd i Pastorałek” – Karolina Korpik, Jacek Różański, Alicja Chołaś oraz Zyta Zalewska, Marek Galuba i Bożena Wiśniewska-Zalewska, 20 grudnia 2007
„Podróżą każda miłość jest, czyli jeszcze w zielone gramy”, koncert – benefis Andrzeja Zmyślonego, 18 kwietnia 2008 Muzyczny wieczór z zespołem „Żuki”, 19 września 2008
Koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej, 21 września 2008
„Między nami wszystko było” – wieczór literacko-muzyczny, benefis Zbigniewa Kościelaka, 24 października 2008
„Dzieciątko się narodziło – niebo ludziom otworzyło” oraz „Puchowy śniegu tren”, koncert według scenariusza i w reżyserii Andrzeja Zmyślonego, 21 grudnia 2008
„Blues w obrazkach” w wykonaniu Grzegorza „Olka” Olejnika, Tomasza Hermana i Janusza Trzęsały, 22 stycznia 2009
„Żyjmy weselej w Kaliszu” – słowno-muzyczny wieczór koleżeński z okazji XX-lecia Stowarzyszenia Asnykowców według scenariusza i w reżyserii Zbigniewa Kościelaka, 6 marca 2010
„Na strunach skrzypiec, gitary i głosu, czyli bezpretensjonalny, koleżeński wieczór artystyczny z muzyką i piosenkami francuskimi”, zorganizowany i prowadzony przez Zbigniewa Kościelaka, 25 listopada 2010
Wieczór bluesowy w wykonaniu Grzegorza „Olka” Olejnika, Tomasza Hermana i Janusza Trzęsały, czyli zespołu „Blues Ferajna”, 17 marca 2011
Francuski wieczór literacko-muzyczny „C’est la vie” według scenariusza i w reżyserii Andrzeja Zmyślonego. Aranżacje piosenek i kierownictwo muzyczne: Fryderyk Stankiewicz, 8 kwietnia 2011
„Kabaretowa kwadratura, czyli piosenka ci nie da zapomnieć” – wieczór muzyczno-literacki czterech kultur – polskiej, rosyjskiej, niemieckiej i żydowskiej, według scenariusza i w reżyserii Andrzeja Zmyślonego. Aranżacje piosenek i kierownictwo muzyczne: Fryderyk Stankiewicz, 1 grudnia 2012
„Patrimonium” - Teatr Pieśni i Tańca, 14 września 2013
Koncert orkiestry „Free Brass Band” pod dyrekcją Marka Kubery, z udziałem solistów z Asnykowskiej Grupy Artystyczno-Towarzyskiej „AGAT”, 15 września 2013

▌Wydawnictwa

Monografia „Szkoła Kaliska” t. 1 „Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu” pod red. Edwarda Polanowskiego, 1993
Monografia „Szkoła Kaliska” t. 2 „Nauczyciele i wychowankowie” pod red. Krzysztofa Walczaka, 1998
„Krajobraz serdeczny”, tomik poezji Tadeusza Pniewskiego, 1991
„I coraz ciszej w myślach”, tomik poezji Marka Sierakowskiego, 1995
„Obietnica niespełnienia”, tomik poezji Zbigniewa Kościelaka, 1997
„Moje wspomnienia asnykowskie” wierszem Józefa Jaworowicza, 1998 i 2003
„Mów, niech Cię zobaczę”, książka Zbigniewa Kościelaka, 2003
„Kaliszanie”, album autorstwa Krzysztofa Oleksiaka i Adama Borowiaka, 2003
„Buraki idą w góry” Jerzego Matyjasza, dziesięciolecie wypraw, 2004
„Buraki idą w góry” Jerzego Matyjasza, dwudziestolecie wypraw, 2014
„Dotknięcie czasu. Listy Asnykowców”, zredagowany przez Adama Borowiaka, 2008
„Absolwent” - wspomnienia Krzysztofa Bogusława Troca, 2013
„Asnykowiec” biuletyn ilustrowany Stowarzyszenia, pod red. Adama Borowiaka, od 1990
Strony internetowe, www.asnyk.kalisz.pl, red. Krzysztof Płociński, od 1996

▌Prace magisterskie

Daria Kapczyńska, „Aktywizacja turystyczna poprzez uczestnictwo byłych licealistów w działalności Stowarzyszenia Asnykowców”. Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Krasiński. Katedra Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007
Weronika Wodiczko, „Dzieje Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu”. Promotor: prof. dr hab. Czesław Lewandowski. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008
Ewa Stefaniak, „Rola stowarzyszeń w generowaniu kapitału społecznego. Przypadek Stowarzyszenia Asnykowców”. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

▌Tablice

Pamięci uczniów poległych w obronie ojczyzny w wojnie 1918–1920. 1991
Dzieje szkoły, ufundowana przez Józefa Garlińskiego. 1998
Pamięci prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ufundowana przez Zenona Sroczyńskiego. 1998

▌Przedsięwzięcia coroczne, byłe i aktualne

Msze św. w katedrze św. Mikołaja, w rocznicę urodzin Adama Asnyka, inaugurujące kolejne sezony działalności Stowarzyszenia
Comiesięczne audycje w Radiu Centrum, 1994-1997
Udział w powitaniach kolejnych roczników abiturientów
Uczestniczenie w ślubowaniach uczniów klas pierwszych
Spotkania „Opłatkowo-noworoczne”
Karnawałowe Bale Asnykowców
Jesienne wieczory koleżeńskie „Pawlikanalia”
Absolwenckie zloty rocznikowe
Mecze koszykówki oldboyów „Asnykowcy” – „Jagiellonowie” o puchar przechodni im. prof. Kazimierza Paszyna
Rajdy samochodowe asnykowców
Mistrzostwa Asnykowców w narciarstwie zjazdowym
Zawody strzeleckie, majówki w Wolicy
Spływy kajakowe
Wycieczki rowerowe
Wyprawy w góry, wycieczki krajoznawcze i historyczno-literackie
Cotygodniowe wspólne pływanie
Wycieczki do Włoch (1991), Pragi (2003), Wilna (2004), Wiednia (2005) i do Lwowa (2012)
Czwartkowe spotkania w klubie „Pod Muzami”, restauracji „Pod Orzechami”, kawiarence „Domek Parkowego” i klubie Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego
Rejs Asnykowców „Zawiszą Czarnym”, Gdynia – Kopenhaga – Roenne – Gdynia, 16-22 września 2005
Adriatycki rejs jachtowy, Sukošan – Soline – Veli Iż – Betina – Zlarin – Skradin – Vodiče, 23-30 maja 2009
Bałtycki rejs na pokładzie s/y „Olander”, 20-26 maja 2012

▌Organizacja Zjazdów Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu

XIII Zjazd, 10–12 września 1993, 450 uczestników
XIV Zjazd, 11–13 września 1998, 700 uczestników
XV Zjazd, 12-14 września 2003, 600 uczestników
XVI Zjazd, 19-21 września 2008, 500 uczestników
XVII Zjazd, 13-15 września 2013, 400 uczestników

▌Stowarzyszenie wyróżnili szczególnie

Wojewoda Kaliski, 1994
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, 1994
Rada Miejska godnością „Zasłużony dla miasta Kalisza”, 1996
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu – Ogólnopolska Nagroda im. Aleksandra Patkowskiego, 2005
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 2010

▌Z inicjatywy Stowarzyszenia

Józef Garliński, Honorowy Obywatel miasta Kalisza, 1994
Jan Winczakiewicz, Honorowy Obywatel miasta Kalisza, 1995
Henryk Jedwab, Honorowy Obywatel miasta Kalisza, 1999
Edward Joachim Wende, Honorowy Obywatel miasta Kalisza (pośmiertnie), 2010
Krystyna Tustanowska, „Zasłużona dla miasta Kalisza”, 1992
Józef Witold Jarnutowski, „Zasłużony dla miasta Kalisza”, 1992
Franciszek Zaręba, „Zasłużony dla miasta Kalisza”, 1993
Jerzy Borowiak, Kaliszanin Roku ’98
Krzysztof Płociński, nagroda Prezydenta Kalisza, 1999
Włodzimierz Garsztka, nagroda Prezydenta Kalisza, 2000
Lidia Łyszczak, nagroda Prezydenta Kalisza, 2001
Anna Jabłońska-Ważny, nagroda Prezydenta Kalisza, 2002
Barbara Fibingier, nagroda Prezydenta Kalisza, 2003
Adam Borowiak, laureat „Złotej Dziesiątki 2003”
Zenon Prętczyński, medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza”, 2011
Stanisław Krzysik, medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza”, 2013
Ks. Jan Sikorski, medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza”, 2013
Jacek Szyke, medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza”, 2013

▌Także

Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Honorowy Obywatel miasta Kalisza, 1999, na wniosek Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Kaliszanie 2000”
Arkadiusz Pacholski, laureat „Złotej Dziesiątki 1999”
Krzysztof Walczak, laureat „Złotej Dziesiątki 2000”
Zenon Sroczyński, „Kaliszanin Roku 2000”
Marek Pertkiewicz, laureat „Złotej Dziesiątki 2000”
Sławomir Rudowicz, laureat „Złotej Dziesiątki 2000”
Światowy Zlot Wychowanków Kaliskich Szkół Średnich, któremu przewodniczył Jerzy Kaźmierczak – „Wydarzenie Roku 2000”
Krzysztof Walczak „Zasłużony dla miasta Kalisza”, 2002
Barbara Fibingier, laureat „Złotej Dziesiątki 2002”
Władysław Jakubek, trener pływania, jego dorobek uznany „Wydarzeniem Roku 2002”
Stanisław Iwankiewicz, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza, 2005
Zbigniew Kościelak, nagroda Prezydenta Kalisza, 2009
Adam Borowiak, nagroda Prezydenta Miasta Kalisza, 2010
Kazimierz Matusiak, „Zasłużony dla miasta Kalisza”, 2011

▌Odznaczeni Krzyżami Zasługi RP za pracę w Stowarzyszeniu

Złotymi
Jerzy Kaźmierczak – 1993
Jerzy Gwiaździński – 1998
Krzysztof Oleksiak – 1998
Lidia Łyszczak – 2003
Marek Mikołajczyk – 2003
Srebrnymi
Urszula Dera – 1993
Adam Borowiak – 1993
Józef Jaworowicz – 1993
Jerzy Bałwas – 1998
Tadeusz Krawczyński – 1998
Marek Sierakowski – 1998
Krzysztof Płociński – 2003
Bogdan Ptak – 2003
Janusz Wysogląd – 2003
Brązowym
Krzysztof Kaźmierczak – 1998

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

Marek Gwiaździński – 2008
Zbigniew Kościelak – 2008

▌Laureaci „Złotego Pióra”, nagrody prezesa Stowarzyszenia

Marek Sierakowski – 1997
Adam Borowiak – 1997
Andrzej Zmyślony – 1999
Jerzy Bałwas – 2000
Krzysztof Płociński – 2001
Bogdan Ptak – 2002
Zbigniew Kościelak – 2003
Jerzy Matyjasz – 2005
Jerzy Borowiak – 2006
Krzysztof Biernacki – 2007
Zenon Prętczyński – 2008
Jan Krystyn Mak – 2009
Józef Jaworowicz – 2011
Zdzisław Samulak – 2012

Opracował Adam Borowiak▌Wystawy

Współczesna Karykatura Polityczna, 9 września 1990
Malarstwo Jana Winczakiewicza, 12 grudnia 1990
Aukcja twórczości grafików karykaturzystów, 26 stycznia 1991
Twórczość Jacka Frankowskiego, 20 lutego 1992
Sztuka Reklamy, twórczość Krzysztofa Oleksiaka, 13 września 1992
Grafiki Cypriana Kościelniaka, 10 września 1993
Malarstwo Roberta Mroczyńskiego, 10 września 1993
Sztuka socrealizmu, ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 14 listopada 1997
Odkrywam Afrykę, dorobek Jacka Łapotta, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, 11 września 1998
Zrób sobie gębę, twórczość Tomasza Brody, 12 września 1998
Malarstwo Sylwii Kokot, 12 września 1998
Malarstwo Agnieszki Tylak, 12 września 1998
„Asnykowcy ‘98”, portrety fotograficzne Stanisława Kulawiaka, 13 stycznia 2000
Twórczość Józefa Palmera i Donalda Edwarda Emery z Santa Monica College, 8 września 2000
Prezentacja Stowarzyszenia Asnykowców w Poznaniu na wystawie „Krajobrazy Kulturowe Wielkopolski”, 7 grudnia 2002
Malarstwo, projekty i realizacje architektoniczne Zbigniewa Jurkiewicza, 12 września 2003
„Sztuka konserwacji”, realizacje Lecha Chwilczyńskiego, 19 września 2008
„Ryszard Cieślak – aktor Jerzego Grotowskiego”, 8 maja 2009
„Asnykowcy – Miastu (1990 - 2010)”, 5 marca 2010
„Jubileuszowy 60-letni przegląd dokonań Zenona Prętczyńskiego – architekta z prawem twórcy”, 20 czerwca - 31 sierpnia 2011
„Historia literatury znaczkami pisana – w 175. rocznicę urodzin Adama Asnyka” – ze zbiorów Jerzego Bielawskiego, 11 września 2013
Twórczość Marka Rozpary, 12 września 2013
„Użytkowe - nieużytkowe” - malarstwo Tomasza Wolffa, 13 września 2013
Twórczość Cypriana Kościelniaka, 13 września 2013
Przegląd dorobku artystycznego Krzysztofa Oleksiaka, 20 września 2013
Ten link przeniesie Cię na górę strony