Szkoła kaliska

Historia powołania Stowarzyszenia "Asnykowców"

Włodzimierz Muth
Jerzy Borowiak

22 lutego 1990 roku, zimowym wieczorem, w sali Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego zebrało się 69 osób - założycieli Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum A. Asnyka w Kaliszu. Listę sukcesorów ponad 100 letniej tradycji otworzył senior "asnykowców" kol. Witold Jarnutowski. Po latach, wieńczyliśmy starania zmierzające do utworzenia własnej, samodzielnej i samorządnej organizacji wychowanków.

Historia ruchu absolwentów naszego Liceum rozpoczyna się w 1879 r., kiedy 123 osobowa reprezentacja uczniów byłej Wyższej Szkoły Realnej i późniejszego Gimnazjum Filologicznego spotkała się w Warszawie by uczcić jubileusz pracy nauczycielskiej Jana Kluczewicza pełniącego niegdyś w Szkole funkcję jej dyrektora. W roku 1910 powstaje w Warszawie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy byłych Wychowanków Szkół Kaliskich, którego celem było wsparcie niezamożnych absolwentów. Stowarzyszenie to, po dziesięciu latach, zamierzało zakończyć pracę, przetrwało jednak wiele trudnych lat, by w 1923 roku podjąć się wielkiego zadania organizacji zjazdu wychowanków szkół kaliskich. W trakcie Zjazdu nadano szkole imię jej ucznia, wybitnego poety Adama Asnyka. Pierwszy Zjazd w odrodzonej Ojczyźnie zaszczycił swą obecnością prezydent Rzeczypospolitej i wychowanek kaliskiego gimnazjum Stanisław Wojciechowski. Po wojnie wielokrotnie próbowano powołać stowarzyszenie wychowanków szkoły, lecz wysiłki te z przyczyn niezależnych nie zostały uwieńczone powodzeniem. Stworzenie organizacji koleżeńskiej okazało się możliwe dopiero w 1978 r. i to nie jako samodzielnej asocjacji lecz sekcji w ramach Towarzystwa Miłośników Kalisza, w strukturze którego powstało Koło "Asnykowców".

7 kwietnia 1990 roku zbiera się po raz ostatni Walne Zebranie sprawozdawcze Koła "Asnykowców" przy TMK i odbywa się I Walne Zebranie Wyborcze "Stowarzyszenia..." W przyjętej jednogłośnie uchwale czytamy: "W związku z powołaniem Stowarzyszenia, walne Zebranie postanawia rozwiązanie Koła Asnykowców przy TMK. Walne zebranie uważa nowo powstałe Stowarzyszenie za moralnego i faktycznego sukcesora Koła Asnykowców, jak i tych pokoleń "Asnykowców", którzy przez dziesięciolecia działali na rzecz naszej prastarej Szkoły i jej wychowanków".

Tak w największym skrócie przedstawiają się korzenie, historia powstania oraz legitymacja naszej organizacji.

artykuł Jerzego Borowiaka z "Asnykowiec - Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu" nr 5, kwiecień 1995" Fot. Biuletyn Asnykowiec 2000, Asnykowiec 2001.
Fot. M. Kurzajczyk

Ten link przeniesie Cię na górę strony