Budynek Szkoły z wizerunkiem Adama Asnyka Asnykowska
korespondencja
Cienka żółta linia

Urszula Spinkiewicz, 14 stycznia 2014

Wenanta Wachowska, 7 stycznia 2014

Kard. Henryk Gulbinowicz, 28 października 2013

Prof. Mieczysław Mąkosza, 22 października 2013

Pokłosie XVII Zjazdu Asnykowców, 2013

Bp Stanisław Napierała, 6 i 7 września 2012

Maria i Krzysztof Budzyńscy, 29 września 2011

Barbara Wachowicz, 2 sierpnia 2011

List Janusza Pęcherza do Zenona Prętczyńskiego, 20 czerwca 2011

Zbigniew Jurkiewicz - pobyt na Florydzie, 2011

Wniosek o przyznanie godności "Honorowy Obywatel miasta Kalisza" Edwardowi Joachimowi Wendemu, 31 marca 2010

Dr Maciej Łagiewski, 1 grudnia 2009

Kard. Henryk Gulbinowicz, 19 marca 2009

XVI Zjazd Asnykowców - 19, 20, 21 września 2008 - wspomnienie

Robert Czarniecki - Amerykańskie święta Bożego Narodzenia, 20 grudnia 2006

Zbigniew Włodarek, Janusz Pęcherz - sport, 28 lutego 2006

Janusz Pęcherz - nominacja prezesa Adama Borowiaka do Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, 12 grudnia 2005

Zdzisław Samulak - "Życzenia na Thanksgiving Day", 24 listopada 2005

Zdzisław Samulak - "Spotkanie z Wilmą", 5 listopada 2005

Ciałem w Ameryce, duchem w kraju - list od kol. Roberta Czarnieckiego, od dwudziestu lat przebywającego poza krajem, październik 2005

Ogólnopolska nagroda im. Aleksandra Patkowskiego dla naszego Stowarzyszenia, 28 maja 2005

Janusz Wysogląd - Wyprawa do Wiednia, 26-29 maja 2005

Jarosław Pereświet-Sołtan - Moje skromne rozważania poświęcone śp. Krystynie Tustanowskiej

Waldemar Kuczyński - Wspomnienie o profesor Wandzie Gorgoniowej.

Bp Stanisław Napierała, Janusz Pęcherz - Gratulacje z okazji wydania 14. numeru "Asnykowca", wrzesień 2004

Walne 2004 -  List od Jana Kwaczyńskiego z Australii, 2 kwietnia 2004

Walne 2004 - List od Waldemara Kuczyńskiego z Warszawy, 2 kwietnia 2004

Gratulacje od Henryka kardynała Gulbinowicza, Pascha 2004

Michał Witkowski (1974). Relacja ze spływu Brdą – 19 – 22 czerwca 2003

Zdzisław Samulak - Spotkania florydzkie, 2003

Życzenia prezesa naszego Stowarzyszenia dla redakcji "Ziemi Kaliskiej", 2002

Zdzisław Samulak - Moje ostatnie 15 tygodni pracy, 2002

Zdzisław Samulak - Życie w Ameryce po ataku, 2001

Henryk Jedwab - Atak na New York, 2001

Adam Białobłocki - Uwagi do historii szkół średnich w Wielkopolsce, 2001

Zdzisław Samulak - Wrodzone i nabyte jednostki pomiarowe, 2001

E-mail od Krzysztofa Lipowicza i odpowiedź na niego, styczeń 2001

Jan Mak - Propozycje na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, 2000

Nominaci Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka godni zaliczenia w poczet "Kaliszan XX wieku", 2000

Wspomnienia ppłk. sap. W.P. inż. Jerzego Staneckiego

E-mail od Zdzisława Samulaka, 2000

Bp Stanisław Napierała - Informacja o beatyfikacji kolegi "Asnykowca", księdza Henryka Kaczorowskiego, 26 lutego 1999
Zaproszenie na zjazdy rocznikowe

Dlaczego powinniśmy przejąć budynek przy ul. Piskorzewskiej 9?

Tadeusza Albina list do chorego przyjaciela Staszka Niżnika, 1998

Korespondencja zjazdowa, 1998

Apel Stowarzyszenia o utrzymanie i rozszerzenie województwa, 6 lutego 1998

Józef Jaworowicz - Kosmiczna jednostka długości

 


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej jest rodzina Płocińskich w osobach Iwony i Krzysztofa - rodziców, niekiedy razem z dziećmi: Mateuszem, Szymonem, Marią, Piotrem i Aleksandrą. E-mail: krisplo@op.pl
Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
© 1996-2017 by Płocińscy