Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka

Asnykowiec

Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum

im. Adama Asnyka w Kaliszu

 

Bibliografia zawartości

(nr 1, lipiec 1990 – nr 10, kwiecień 2000)

 

W roku 2000 ukazał się 10. numer biuletynu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu pt. „Asnykowiec”. Pierwsze numery biuletynu wydane zostały jako doroczne listy informacyjne podsumowujące działalność Stowarzyszenia i przedstawiające jego zamierzenia, skierowane do jego członków. Czterostronicowe listy ukazały się w latach 1990-1992 i otrzymały umowną numerację od 1 do 3.

Numerem 4., wydanym w grudniu 1993 r. opatrzony został „Biuletyn Informacyjny”, a autorem wszystkich zamieszczonych w nim tekstów, podobnie jak wcześniejszych listów, był sekretarz Stowarzyszenia Adam Borowiak.

Od numeru 5. pismo otrzymało nowy tytuł – „Asnykowiec. Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu” – i nową szatę typograficzną.

„Redaktorem biuletynu od numeru 1. jest Adam Borowiak, sekretarz Stowarzyszenia, a obecnie jego prezes, który zaprosił do stałej współpracy Krzysztofa Oleksiaka i Lidię Łyszczak, poszukuje autorów tekstów, proponuje tematy, czasem odmawia przyjęcia tekstów lub je skraca oraz wykonuje korektę.

Autorem projektów okładek do numerów 6-10 jest artysta plastyk Krzysztof Oleksiak z Torunia (absolwent 1965). Natomiast projekt Adama Borowiaka na okładkę numeru 5 realizowała Lidia Łyszczak, która jest też autorką winiety „Asnykowca”, zmodyfikowanej od numeru 6 przez Krzysztofa Oleksiaka.

Składem, opracowaniem graficznym i edytorskim zajmuje się od numeru 5. biuletynu Lidia Łyszczak. Numer 4. opracował technicznie Jan Tokarek. Od ośmiu lat życie Stowarzyszenia dokumentuje fotograficznie Jerzy Bałwas (absolwent 1955 r.), zdjęcia jego autorstwa najczęściej publikowane są w „Asnykowcu” choć w stopkach poszczególnych numerów pojawiają się także nazwiska innych fotografów (Hieronim Gajda, Arturo Mari, Stanisław Szewczyk, Eligiusz Zybura, Stanisław Kulawiak, Zygmunt Kroczyński, Janusz Kokot, Małgorzata Roman, Marek Wiertelak).

Od roku 1995 – od numeru 5. – opracowaniem poligraficznym i drukiem zajmuje się Paweł Lizurek (Studio Lizurek `93; druk: Super Print w Pleszewie). Pierwsze cztery numery biuletynu wydrukowała Kaliska Drukarnia Akcydensowa.

Asnykowiec” ukazuje się raz w roku, w nakładzie 1000-1500 egzemplarzy. Rozsyłany jest do asnykowców w kraju i za granicą, można go także nabyć w kaliskim Centrum Informacji Turystycznej. Od numeru 5. artykuły z biuletynu w wyborze publikowane są w Internecie na stronach WWW Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu - www.asnyk.kalisz.pl, e-mail: asnykowcy@o2.pl

Biuletyn gromadzony jest w Bibliotece Narodowej, Bibliotekach Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego oraz bibliotekach kaliskich – Miejskiej Bibliotece im. Adama Asnyka i Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego. Odnotowuje go katalog „Czasopisma i biuletyny organizacji pozarządowych w Polsce” wydawany przez Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych „BORDO”.

Od numeru 5. „Asnykowiec” ukazuje się dzięki asnykowcom-darczyńcom: właścicielom firm, biznesmenom, wśród których najznaczniejszy udział ma Zenon Sroczyński. Numer 10. dofinansowała także Rada Miejska Kalisza.

Bibliografia obejmuje w układzie chronologicznym zawartość 10. numerów biuletynu. W ramach każdego numeru opisy uszeregowane zostały alfabetycznie według tytułów artykułów.

 

***

(nr 11, kwiecień 2001 – nr 14, wrzesień 2004)

 

Spis rejestrujący artykuły zamieszczone w czterech numerach „Asnykowca”, wydanych w latach 2001-2004 (nr 11–14) połączony został z bibliografią opublikowaną w numerze 11 (2001) „Asnykowca”, przedstawiającą w układzie chronologicznym zawartość pierwszych 10. numerów biuletynu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu.

W prezentowanej bibliografii zachowano układ pierwszej części, czyli w ramach każdego numeru opisy uszeregowane zostały alfabetycznie według tytułów artykułów. Podobnie jak w spisie publikowanym wcześniej, osobnych opisów nie otrzymała bogata dokumentacja fotograficzna, związana tematycznie z wydarzeniami opisywanymi w kronice.

Pismo redaguje nadal Adam Borowiak – wcześniej sekretarz, obecnie prezes Stowarzyszenia, który spisuje również jego kronikę. Autorami artykułów zamieszczanych na łamach „Asnykowca” są przede wszystkim wychowankowie szkoły oraz zaproszeni do publikowania na łamach pisma (Ewa Andrysiak, Urszula Camborini, Stanisław Dziedzic, Aneta Kolańczyk, Grażyna Schlender, Andrzej Zmyślony – członek wspierający Stowarzyszenia). Pośród asnykowców, którzy w ostatnich czterech numerach jako autorzy pojawili się co najmniej trzy razy, wymienić należy Jerzego Bielawskiego, Józefa Garlińskiego, Annę Jabłońską–Ważny, Stanisława Iwankiewicza, Adama Kędzierskiego i Leszka Ziąbkę, Zbigniewa Kościelaka, Krzysztofa Oleksiaka, Zenona Prętczyńskiego, Annę Tabakę i Kazimierza Wojciechowskiego.

Okładki do numerów 11-14 zaprojektował artysta plastyk Krzysztof Oleksiak z Torunia (absolwent 1965). Opracowanie edytorskie należy do Lidii Łyszczak (absolwentka 1973).

Podobnie, jak w numerach wcześniejszych, życie Stowarzyszenia dokumentuje Jerzy Bałwas i Zbigniew Leń, choć obok nich znajdujemy coraz częściej nazwiska innych autorów fotografii (Jolanta Antczak, Krzysztof Biernacki, Jan Borski, Małgorzata Fogiel, Mariusz Hertmann, Adam Kędzierski, Zygmunt Kroczyński, Magdalena Kulawiak, Stanisław Kulawiak, Wiesław Majewicz, Jerzy Matyjasz, Grzegorz Mendyka, Zofia Mieszczańska–Stefaniak, Dariusz Natkowski, Joanna Olczak, Wiesław A. Oźmina, Krzysztof Oleksiak, Krzysztof Płociński, Zenon Prętczyński, Andrzej Przecherka, Bogdan Ptak, Jarosław Romaniuk, Stanisław Szewczyk, Anna Tabaka, Andrzej Wanke, Jerzy Ważny, Michał Witkowski, Janusz Wysogląd, Leszek Ziąbka.

Całość bibliografii, obejmującej zawartość numerów 1–14, uzupełniono indeksem osób, wykazującym zarówno nazwiska autorów jak i osób, będących przedmiotem opracowania, wymienionych w tytule lub w adnotacji poszczególnych pozycji bibliograficznych.

 

Nr 1, lipiec 1990

1.        Koleżanki i Koledzy. W sierpniu minie rok... – [Nr 1] (1990), 4 s.
Sprawozdanie w formie listu do członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu z jego działalności za czas od sierpnia 1989 do lipca 1990 r. – List podpisał w imieniu Zarządu SWGiL prezes Jerzy Borowiak.

 

Nr 2, lipiec 1991

2.        Koleżanki i Koledzy. W lipcu mija rok... – [Nr 2] (1991), 4 s.
Sprawozdanie w formie listu do członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu z jego działalności za czas od sierpnia 1990 do lipca 1991 r. oraz zamierzenia na najbliższe miesiące. – List podpisał w imieniu Zarządu SWGiL prezes Jerzy Borowiak.

Nr 3, lipiec 1992

3.        Koleżanki i Koledzy. Podobnie jak w latach poprzednich... – [Nr 3] (1992), 4 s.
Sprawozdanie w formie listu do członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu z jego działalności za czas od sierpnia 1991 do lipca 1992 r. oraz zamierzenia na najbliższe miesiące. – List podpisał w imieniu Zarządu SWGiL prezes Jerzy Borowiak.

Nr 4, grudzień 1994

4.       Asnykowcy i Jagiellonowie w... koszu / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 17-18.
Mecz koszykówki o puchar przechodni im. profesora Kazimierza Paszyna pomiędzy drużynami wychowanków III LO „Jagiellonami” i I LO „Asnykowcami”.

5.        Asnykowcy swojemu patronowi / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. [20].
Obchody 154 rocznicy urodzin Adama Asnyka zorganizowane przez Stowarzyszenie.

6.       Asnykowcy w Warszawie / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 16.
Wizyta przedstawicieli zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu w Klubie Kaliszan w Warszawie.

7.        Dywizja zmotoryzowana / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 13-15.
Rajdy samochodowe asnykowców.

8.        Inni też zjeżdżają / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 12.
Informacja o VI Zjeździe Zespołu Kaliskich Szkół Handlowych i IV Zjeździe Wychowanków Gimnazjum im. Anny Jagiellonki i III LO im. Mikołaja Kopernika.

9.        Już po balu / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 16.
XI Bal Asnykowców.

10.     Koledzy listy piszą / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 8-9.
O listach, jakie nadeszły do Stowarzyszenia z okazji XIII Zjazdu Asnykowców.

11.     Koleżanki i Koledzy. Oddaję w Wasze ręce czwartą edycję Biuletynu Informacyjnego... / Adam Borowiak. – Nr 4 (1993), s. 2.
Słowo redaktora – A. Borowiaka o 4. numerze Biuletynu.

12.   Kolęda : [wiersz] / Jan Winczakiewicz. – Nr 4 (1993), s. 3.

13.     Na Walne / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 14-15.
IV Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia.

14.     „Opłatek” u Asnykowców / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 16-17.
Tradycyjna uroczystość „opłatkowa” członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu.

15.   „Pawlikanalia” / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 12.
Doroczny „Wieczór Koleżeński” zwany od nazwiska inicjatora i organizatora Ryszarda Pawlika – „Pawlikanaliami”.

16.     Pożegnanie / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 17.
Pożegnanie profesora Edwarda Polanowskiego (zm. 1992), redaktora 1. tomu monografii Szkoła Kaliska.

17.   Stowarzyszenie „Pod Muzami” / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s.12.
Klub „Pod Muzami” miejscem cotygodniowych spotkań asnykowców.

18.     Szkoła Kaliska / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 10-11.
O monografii szkoły pt. Szkoła Kaliska. Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. Pod red. Edwarda Polanowskiego (Kalisz 1993) przygotowanej na XIII Zjazd Asnykowców i spotkaniu jej autorów z członkami Stowarzyszenia.

19.     Tadeusz Pniewski – zwyczajny i honorowy / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 18-19.
T. Pniewski – Honorowy Obywatel miasta Kalisza i honorowy członek Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka.

20.   XIII Zjazd : 10-12 września 1993 r. / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 4-8.
Sprawozdanie z XIII Zjazdu Asnykowców.

21.     U wojewody / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 19.
Delegacja Stowarzyszenia przyjęta przez wojewodę kaliskiego Eugeniusza Małeckiego (1992).

22.     Wychowankom czołem / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s.12.
Powitanie grona nowych „asnykowców” – maturzyści 1993.

23.     Zasłużony dla miasta / [Adam Borowiak]. – Nr 4 (1993), s. 13.
Profesor Franciszek Zaręba uhonorowany godnością „Zasłużony dla miasta Kalisza”.

Nr 5, kwiecień 1995

24.   Asnyk by za nami nie zdążył... / Zbigniew Kościelak. – Nr 5 (1995), s. 18-19, fot.
O III, IV, V, VI i VII Samochodowym Rajdzie Asnykowców.

25.   Czynem i słowem / Adam Borowiak. – Nr 5 (1995), s. 8-9, fot.
Biografia Józefa Garlińskiego – Honorowego Obywatela Miasta Kalisza.

26.     Koleżanki i Koledzy [słowo redaktora Biuletynu Stowarzyszenia] / Adam Borowiak. – Nr 5 (1995), s. 1.
Nowa szata graficzna i tytuł pisma.

27.     Kronika : 1 lutego 1990 r. – 6 stycznia 1995 r. / Adam Borowiak. – Nr 5 (1995), s. 4-21.
Działalność Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka od podjęcia decyzji o jego powołaniu (1990) do „opłatka” asnykowskiego (1995).

28.     „Lekcja niech trwa” / Andrzej Zmyślony. – Nr 5 (1995), s. 22, fot.
O Asnykowcach, czyli wychowankach Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu oraz ich stowarzyszeniu.

29.     Mój powrót do Kalisza / Marek Sierakowski. – Nr 5 (1995), s. 10-11, fot.
Lekarz Marek Sierakowski o sobie.

30.     Następnym razem poetom z „Asnyka” ; Piosenka bez pointy : [wiersze] / Piotr Łuszczykiewicz. – Nr 5 (1995), s. 23.
Nota biograficzna o autorze, absolwencie I LO im. A. Asnyka.

31.     Nasze pięć lat / Jerzy Borowiak. – Nr 5 (1995), s. 4-5, fot.
Pięciolecie działalności Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu.

32.     Paszyn by powiedział, jak zwyciężać mamy... / Zbigniew Kościelak. – Nr 5 (1995), s. 16-17, fot.
Doroczne pojedynki w koszykówce o Puchar im. Kazimierza Paszyna.

33.     Robert Mroczyński. – Nr 5 (1999), s. 4 okł., il.
Krótka notka o rzeźbiarzu i malarzu R. Mroczyńskim (1949-1986).

34.   Szkoła Kaliska czyli jak powstawała monografia dziejów Szkoły / Krzysztof Walczak. – Nr 5 (1995), s. 6-7.

35.   Ta fundacja nie tylko swego patrona rozsławi / Zbigniew Kościelak. – Nr 5 (1995), s. 14, fot.
Fundacja im. Kazimierza Paszyna, trenera i pedagoga.

36.     Tadeusz jakiego znałem / Adam Borowiak. – Nr 5 (1995), s. 12-13, fot. – Przedruk z „Kalisii” 1994 nr 10 (czerwiec).
Kaliskie spotkania z T. Pniewskim. – Informacje biograficzne o T. Pniewskim, absolwencie Gimnazjum im. A. Asnyka.

37.   Z okazji inauguracji sezonu kulturalno-artystycznego 1994/1995 z satysfakcją pragnę wyróżnić... – Nr 5 (1995), s. 2 okł.
Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu za działalność, podpisane przez Eugeniusza Małeckiego wojewodę kaliskiego.

38.     Zaginiony wiersz Józefa Garlińskiego w „Sztubaku” / Aleksander Braude. – Nr 5 (1995), s. 20-21.
Wiersz Aleksander Braude.

39.     Zamknięty życiorys / Adam Borowiak. – Nr 5 (1995), s. 15, fot.
Krystyna Tustanowska (1909-1994) – pedagog, specjalista filologii angielskiej.

Nr 6, kwiecień 1996

40.     Bard poetyckiej nuty / Piotr Łuszczykiewicz. – Nr 6 (1996), s. 14-15, il.
O tomiku Marka Sierakowskiego I coraz ciszej w myślach (Kalisz 1995).

41.     Jan Winczakiewicz / Bożena Szal. – Nr 6 (1996), s. 22, fot.
Poeta i malarz emigracyjny, absolwent Gimnazjum im. A. Asnyka w Kaliszu.

42.     Jedwab Henryk / Adam Borowiak. – Nr 6 (1996), s. 18, fot.
H. Jedwab (ur. 1918 w Kaliszu), absolwent Gimnazjum im. A. Asnyka w Kaliszu i Uniwersytetu w Leeds, inżynier, w czasie II wojny światowej komandos SOE.

43.   Kalisz z oddali / Stefan Otwinowski. – Nr 6 (1996), s. 3. – Przedruk z: Jednodniówka Zjazdu Wychowanków Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, 25-26 maja 1947 r.

44.     Kronika : 21 stycznia 1995 r. – 4 stycznia 1996 r. / Adam Borowiak. – Nr 6 (1996), s. 4-13.
Od śmierci pastora Jana Waltera do „asnykowskiego” opłatka 

45.     Krzysztof Oleksiak. - Nr 6 (1996), s. 4 okł., il.
Grafik K. Oleksiak o sobie.

46.     List do zmarłego Przyjaciela : Kochany Tadziu! / Oleś. – Nr 6 (1996), s. 20.
Aleksander Braude Zmarłemu Przyjacielowi Tadeuszowi Pniewskiemu z czcią i miłością.

47.     Ożywienie w kaliskim ciepłownictwie : z mgr. inż. Kazimierzem Wolffem, gł. specjalistą d.s. marketingu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu / rozmawiała Justyna Piec. – Nr 6 (1996), wkładka reklamowa s. [4].
K. Wolff – absolwent I LO im. A. Asnyka.

48.     Podziękowanie za opracowanie i wydanie monografii Gimnazjum oraz Liceum im. A. Asnyka. – Nr 6 (1996), s. 2 okł.
Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka od Wielkopolskiego Komitetu Honorowego z okazji Roku Wielkopolski, Rogoźno, 27 maja 1995. – Podziękowanie podpisali: Stefan Stuligrosz, Stanisław Słopień, Bronisław Lachowicz i Romuald Szperliński.

49.     Przedstawmy się..., po latach / Henryk Jedwab. – Nr 6 (1996), s. 16-17.
Henryk Jedwab o sobie i swoim bracie Abramie Janku.

50.     Sprawca artystycznych wypadków / Zbigniew Kościelak. – Nr 6 (1996), s. 7.
Autorskie wieczory twórczości asnykowców.

51.   Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu : W imieniu własnym... / L. Paszyn. – Nr 6 (1996), s. 21.
List Lidii Paszyn z podziękowaniem dla Stowarzyszenia za organizowane corocznie mecze dla uczczenia pamięci zmarłego męża – Kazimierza Paszyna.

52.     Szkoły Kaliskiej – ciąg dalszy / Krzysztof Walczak. – Nr 6 (1996), s. 8.
O drugim tomie monografii szkoły pt. Szkoła Kaliska. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Nauczyciele i wychowankowie. Pod red. K. Walczaka (Kalisz 1998).

53.     Ulica Grodzka 1 / Andrzej Zmyślony. – Nr 6 (1996), s. 4-5.
O działalności asnykowców.

54.     Weselny sukces czyli „Asnykowcy” na scenie / Jerzy A. Splitt. – Nr 6 (1996), s. 9-11.
Teatr szkolny w okresie międzywojennym, wystawione przez młodzież sztuki.

55.   Wycieczka do Polski ; Prosna ; Do widzenia : [wiersze] / Jan Winczakiewicz. – Nr 6 (1996), s. 23, fot.

Nr 7, kwiecień 1997

56.   Asnykowców pełno wszędzie : co to będzie? / Andrzej Zmyślony. – Nr 7 (1997), s. 3, fot.

57.     Asnykowcy w Internecie / Krzysztof Płociński. - Nr 7 (1997), s. 8-9, fot.
O stronach w Internecie poświęconych szkole, nauczycielom i absolwentom, opracowywanych przez K. Płocińskiego – mistrza internetowej przestrzeni.

58.     Dwie sylwetki / Jan Winczakiewicz. - Nr 7 (1997), s. 20-21.
Sylwetki Henryka Wieczorka i Antoniego Cholajdy absolwentów z roku 1938.
Krótka notka o autorze artykułu, absolwencie Gimnazjum im. A. Asnyka w Kaliszu.

59.     Kompozycje z wilkami / Arkadiusz Pacholski. – Nr 7 (1997), s. 4, fot.
O malarzu Alfredzie Wieruszu-Kowalskim.

60.     Kronika : 17 lutego 1996 r. – 8 lutego 1997 r. / Adam Borowiak. – Nr 7 (1997), s. 4-16.
Działalność Stowarzyszenia od XIV do XV Balu Asnykowca.

61.     Liryczna przestrzeń Zbigniewa Kościelaka / Piotr Łuszczykiewicz. – Nr 7 (1997), s. 22, fot.
Promocja tomiku poezji Obietnica niespełnienia. Wiersze w lirycznej przestrzeni  Z. Kościelaka (Kalisz 1997).

62.     Maksymilian Kałużny / Krzysztof Oleksiak. – Nr 7 (1997), s. 4 okł., fot., il.
Biografia artysty grafika M. Kałużnego.

63.     Marian Weiss : pro memoria / Adam Borowiak. - Nr 7 (1997), s. 6, il.
M. Weiss (1921-1981), lekarz, współtwórca polskiej szkoły rehabilitacji, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia, twórca Stołecznego Centrum w Konstancinie k/Warszawy.

64.     Nieznana XI-wieczna polska moneta w zbiorach kaliskiego muzeum / Adam Kędzierski. – Nr 7 (1997), s. 18, fot.
Zbiory numizmatyczne z okresu średniowiecza w kaliskim muzeum.
Krótka notka o autorze artykułu absolwencie I LO im. A. Asnyka.

65.     O Cieślaku – nieuczenie / Krzysztof Pierzchlewski. –– Nr 7 (1997), s. 12-13. – Przedruk z : „Kalisia Nowa” 1997 nr 2.
Ryszard Cieślak – aktor.

66.     Po latach / Waldemar Pol. – Nr 7 (1997), s. 10-11, fot.
8 VI 1996 – spotkanie klasowe maturzystów rocznika 1958.

67.   „Przebudzenie” ; XXX [dłonie splecione jak do modlitwy...] ; XXX [najbliżej serca jest słowo...] : [wiersze] / Zbigniew Kościelak. – Nr 7 (1997), s. [23].

68.     Puchary dla Asnykowców / Zbigniew Kościelak. – Nr 7 (1997), s. 17, fot.
Mecz koszykówki między Asnykowcami i Jagiellonami o Puchar im. Kazimierza Paszyna.

69.     Rada Miejska Kalisza w uroczystym dniu 11 czerwca, roku 1996... – Nr 7 (1997), s. 2 okł.
Dyplom nadania Stowarzyszeniu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka tytułu i odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”, podpisany przez prezydenta miasta Wojciecha Bachora i przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Włodarka.

70.     Ryszard Cieślak / Włodzimierz Garsztka. – Nr 7 (1997), s. 14-15.
R. Cieślak – aktor.
Informacje biograficzne o autorze artykułu, absolwencie I LO im. A. Asnyka.

71.     Szkoła Kaliska – megalomania czy prawda historyczna / Krzysztof Walczak. - Nr 7 (1997), s. 7.
Próba rozstrzygnięcia sporu o wiek „schola calisiensis” czyli szkoły kaliskiej.

72.   Wśród listów. Drogi Prezesie i Koledzy... / Henryk Jedwab. - Nr 7 (1997), s. 5.
List H, Jedwabia z Ottawy z 31 lipca 1996 r. nawiązujący do pobytu i ciepłego przyjęcia w Kaliszu.

Nr 8, wrzesień 1998

73.     Adam Asnyk w filatelistyce / Jerzy Bielawski. – Nr 8 (1998), s. 14-15, il.
Notka o autorze, absolwencie I LO im. A. Asnyka.

74.     Asnykowiec na Czarnym Lądzie / Jacek Łapott. – Nr 8 (1998), s. 6-7, fot.
Etnograf J. Łapott – absolwent LO im. A. Asnyka – opisuje swoje podróże do Afryki.

75.     Czesław Matławski / Krzysztof Oleksiak. – Nr 8 (1998), s. 4 okł., fot.
Wspomnienie o Cz. Matławskim (1922-1997), dyrektorze Państwowego Stada  Ogierów w Gnieźnie.

76.     Karmelkowy wiersz ; Szczęśliwa młodość ; XIV [Po wszystkie czasy...] / Adam Asnyk. – Nr 8 (1998), s. 23.
Wiersze poety przypomniane w 160. rocznicę jego urodzin.

77.     Kronika : 7, 8, 9 marca 1997 r. – 14 maja 1998 r. / Adam Borowiak. – Nr 8 (1998), s. 4-17.
Od informacji o odwołaniu III Mistrzostw Świata Asnykowców w narciarstwie alpejskim do jubileuszowego 100. zebrania Zarządu

78.   Na początku i na końcu: jazz... / Wanda Kołacińska. – Nr 8 (1998), s. 8-9, fot.
Wanda Kołacińska o swoim bracie wybitnym muzyku jazzowym Janie Zylberze.
Notka o autorce.

79.     Od najstarszej szkoły do najnowszej fabryki. – Nr 8 (1998), s. 1.
Zenon Sroczyński i jego firma „Hellena”.

80.     Pielgrzymka Jana Pawła II do św. Józefa : Kalisz 4 czerwca 1997. – Nr 8 (1998), s. 2, fot.
List do papieża Jana Pawła II z 4 czerwca 1997 r. z prośbą o przyjęcie monografii „Szkoła Kaliska” i podziękowanie J. Harveya z 22 września 1997 r. za złożony dar.

81.     Przedstawmy się..., po latach / Adam Borowiak. – Nr 8 (1998), s. 11, fot.
O zabytkoznawcy Krzysztofie Kornackim, dyrektorze Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

82.     Przemija czas... / Adam Borowiak. – Nr 8 (1998), s. 18-23.
Informacje o zjazdach od I do XIII z lat 1923, 1928, 1933, 1938, 1947, 1957, 1960, 1967, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993.

83.     Ulica Chopina 9 / Henryk Jedwab. – Nr 8 (1998), s. 12-13.
Kaliskie wspomnienia autora.
Notka biograficzna o autorze, absolwencie Gimnazjum im. A. Asnyka.

84.     W sprawie pewnej rocznicy / Mieczysław Leń. – Nr 8 (1998), s. 22. – Przedruk z: „Poznaj Ziemię Kaliską” 1956 nr 3.
30-lecie pracy pisarskiej A. Asnyka (1896); dar z dedykacją Stefana Gillera i odpowiedź poety.

85.     Z Kalisza do Waszyngtonu / Waldemar Chlebowski. – Nr 8 (1998), s. 4-5, fot.
W. Chlebowski – tłumacz Departamentu Stanu w Waszyngtonie.
Notka biograficzna o autorze, absolwencie I LO im. A. Asnyka.

86.     Z Piotrem Łuszczykiewiczem o jego najnowszej książce „Po balu” rozmawia Arkadiusz Pacholski. – Nr 8 (1998), s. 16-17.
Noty biograficzne o P. Łuszczykiewiczu i A. Pacholskim, absolwentach I LO im. A. Asnyka.

87.     Zamyślenia / Andrzej Zmyślony. – Nr 8 (1998), s. 3, fot.
O działalności Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu.

Nr 9, kwiecień 1999

88.     Adam Asnyk mniej znany / Ryszard Stanisławski. – Nr 9 (1999), s. 16-17.
Autor przypomina mniej znane fakty z życia Asnyka. 
Notka o autorze, absolwencie I LO im. A. Asnyka.

89.     Do mego przyjaciela Staszka Niżnika o XIV Zjeździe Asnykowców w Kaliszu : Drogi Staszku! / Twój Tadeusz [Tadeusz Albin]. – Nr 9 (1999), s. 7-9.
Notka biograficzna o autorze listu i adresacie, absolwentach Gimnazjum im. A. Asnyka.

90.     Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie, Szanowny Panie Prezesie, Drodzy Uczestnicy XIV Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu... – Nr 9 (1999), s. 2 okł.
List Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski z dnia 25 sierpnia 1998 r. skierowany na ręce Ks. Biskupa Stanisława Napierały Ordynariusza Diecezji Kaliskiej do uczestników XIV Zjazdu Asnykowców.

91.   Fraszka ; „Słowo” ; O, ludzie... : [wiersze] / Aleksander Braude. – Nr 9 (1999), s. 3 okł.

92.     Kalisz – miasto otwarte / Józef Garliński. – Nr 9 (1999), s. 14-15, il.
Fragment książki J. Garlińskiego Świat mojej pamięci. Wspomnień tom drugi (Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen 1998).

93.     „Każdy może stać się młodym, ale musi się w tym przez wiele lat zaprawiać” / Andrzej Zmyślony. – Nr 9 (1999), s.1-2.
O działalności stowarzyszenia asnykowców.

94.     Kilka uwag na koniec wieku : Szanowni Państwo! Umiłowani i Drodzy Koleżanki i Koledzy Asnykowcy! Drodzy Goście! / Jan Mak. – Nr 9 (1999), s. 3-6.
Wystąpienie przygotowane na XIV Zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka, w którym autor porusza kilka spraw: totalitaryzm jako osobliwość XX stulecia, kwestię kolejnego Nadzwyczajnego Zjazdu w roku 2000., ufundowanie tablicy pamiątkowej na murach Szkoły poświęconej tym, którzy mieli odwagę przeciwstawić się stalinowskiemu totalitaryzmowi.
Notę biograficzną o autorze, absolwencie I LO im. A. Asnyka, oprac. A.B.

95.     Kronika : 5 czerwca 1998 r. – 18 marca 1999 r. / Adam Borowiak. – Nr 9 (1999), s. 3-12.
Od uroczystości wręczenia świadectw maturalnych kolejnemu rocznikowi asnykowców do spotkania muzycznego w klubie „Pod Muzami”

96.     My i oni / Wanda Kołacińska. – Nr 9 (1999), s. 20-21, fot.
Wspomnienia o dwóch klasach „francuskich”; „My” czyli klasa z Gimnazjum i Liceum im. Anny Jagiellonki i „Oni” czyli asnykowcy.
Notka o autorce.

97.     Muzy nad Grodzką / Maciej M. Kozłowski. – Nr 9 (1999), s. 10-11, fot.
Przedruk z: „Kalisia Nowa” 1998 nr 10.
O malarkach Sylwii Jurkiewicz-Kokot i Agnieszce Tylak oraz plastyku Tomaszu Brodzie.

98.     Nigdy dość się nie umiera / oprac. Ewa Andrysiak. – Nr 9 (1999), s. 23-24.
Wspomnienie o lekarzu Aleksandrze Braude (1915-1998).
Nota o autorce.

99.     Przedstawmy się po latach – Kazimierz Janicki. – Nr 9 (1999), s. 19.
Przedruk z: Szkoła Kaliska. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Nauczyciele i wychowankowie. Pod red. K. Walczaka. (Kalisz 1998). 
K. Janicki – prof. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

100.  Ryszard Redo / Krzysztof Oleksiak. – Nr 9 (1999), s. 4 okł., fot.
R. Redo – sędzia bokserski.

101.  Szanowni Państwo! Ze wzruszeniem i satysfakcją przyjmuję przyznany mi tytuł „Kaliszanina Roku 1998” / Jerzy Borowiak. – Nr 9 (1998), s. 2, fot.
Słowa podziękowania za przyznanie godności „Kaliszanina Roku”.

Nr 10, kwiecień 2000

102.        Arkadiusz Pacholski / Piotr Łuszczykiewicz. – Nr 10 (2000), s. 24, fot.
Arkadiusz Pacholski – eseista, krytyk, autor tomów esejów Pochwała stworzenia (Gdańsk 1998), Widok z okna na strychu (Gdańsk 1999), Brulion paryski (Kalisz 2000).

103.           Asnykowców portret własny / Robert Kuciński. – Nr 10 (2000), s. 32-33, fot.
Wystawa fotografii z XIV Zjazdu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu.

104.  Czysta synteza / opracował Adam Borowiak. – Nr 10 (2000), s. 5-6.
Działalność Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu w latach 1990-99, lista wystaw, spotkania autorskie i wieczory poetycko-muzyczne, koncerty, recitale, tablice, Zjazdy Wychowanków, coroczne imprezy, wyróżnienia i odznaczenia dla Stowarzyszenia i jego członków.
Nota biograficzna o autorze, absolwencie I LO im. A. Asnyka.

105.  Henryk Jedwab. – (Nowi honorowi) / Adam Borowiak. – Nr 10 (2000), s. 28, fot.
H. Jedwab – kandydat do godności Honorowego Obywatela Miasta Kalisza.

106.  Jacek Krełowski : per Asnyk ad astra... / Krzysztof Oleksiak. – Nr 10 (2000), s. 4 okł., fot.
J. Krełowski – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

107.  Jan Ptaszyn Wróblewski. – (Nowi honorowi) / Kazimierz Matusiak. – Nr 10 (2000), s. 29, fot.
J. Ptaszyn Wróblewski – muzyk jazzowy, kopozytor i aranżer – kandydat do godności Honorowego Obywatela Miasta Kalisza.

108.           Józef Garliński. – Nr 10 (2000), s. 35. – Przedruk z: Szkoła Kaliska. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Nauczyciele i wychowankowie. Pod red. Krzysztofa Walczaka (Kalisz 1998).

109.           Krajobrazy metafizyczne : z Arkadiuszem Pacholskim rozmawia Piotr Łuszczykiewicz. – Nr 10 (2000), s. 21-23.
Fragment wywiadu opublikowanego w książce P. Łuszczykiewicza Pociąg do Poznania. (Szkice i rozmowy) (Poznań 2000). 
Nota biograficzna o P. Łuszczykiewiczu, absolwencie I LO im. A. Asnyka
.

110.  Kronika : 19 marca 1999 r. – 13 lutego 2000 r. / Adam Borowiak. – Nr 10 (2000), s. 7-17.
Od udziału w uroczystościach 100. rocznicy śmierci Izabelli Działyńskiej do „Kaliszanina Roku 1999”.

111.  Kwa neema / Sylwia Jurkiewicz-Kokot ; całości wysłuchał i cierpliwie spisał Janusz Kokot. – Nr 10 (2000), s. 36-40, fot.
Dziennik Sylwii Jurkiewicz-Kokot z pobytu w Tanzanii u kaliszanki Anny Kotarskiej.
Krótka notka o A. Kotarskiej.

112.  Pięćdziesiąt lat minęło... / zanotowała i do druku przygotowała Wanda Kołacińska. – Nr 10 (2000), s. 12-13, 15, 17, fot
Wspomnienia Wiesława Depczyńskiego o kolegach z klasy i ich losach po maturze.
Noty biograficzne o W. Depczyńskim i W. Kołacińskiej.

113.      Po „Asnyku” sukcesów bez liku. – Nr 10 (2000), s. 1, fot.
Sukcesy przedsiębiorstwa „Hellena” Zenona Sroczyńskiego.

114.  Polska w Europie / Józef Garliński. – Nr 10 (2000), s. 34, fot.
J. Garliński wypowiada się za wejściem Polski do Unii Europejskiej.

115.  Przedstawmy się po latach... / Jacek Szyke. – Nr 10 (2000), s. 7-8, fot.
J. Szyke - założyciel firmy konsultingowej „Jes Energy” w Warszawie.

116.  Przedstawmy się po latach... / Wojciech Kibler. – Nr 10 (2000), s. 10-11, fot.
W. Kibler - konsultant w firmie „Jes Energy” w Warszawie.

117.           Przeszłość nie wraca / Zbigniew Kościelak. – Nr 10 (2000), s. 3-4, fot.
O działalności Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu i jego sekretarzu Adamie Borowiaku.
Nota biograficzna o autorze, absolwencie I LO im. A. Asnyka.

118.  Sylwia Jurkiewicz-Kokot. – Nr 10 (2000), s. 3 okł., il
S. Jurkiewicz-Kokot – malarka.

119.  Szanowny i kochany Kolego Prezesie! / Tadeusz Albin. – Nr 10 (2000), s. 35.
List z grudnia 1999 r. skierowany do prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu z podziękowaniem za życzenia świąteczne i prośbą o dalszą działalność Stowarzyszenia.
Nota biograficzna o autorze listu, absolwencie Gimnazjum im. A. Asnyka.

120.  Szanowny Pan Henryk Jedwab otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. – Nr 10 (2000), s. 2.
Dyplom Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 czerwca 1999 r., podpisany przez prezydenta miasta Zbigniewa Włodarka i przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Rubińskiego.

121.  Szanowny Pan Krzysztof Płociński informatyk, redaktor i operator stron internetowych... – Nr 10 (2000), s. 2.
List gratulacyjny podpisany przez prezydenta Miasta Zbigniewa Włodarka i przewodniczącego Rady Miejskiej prof. Jerzego Rubińskiego.

122.  Tadeusz Pniewski / Adam Borowiak. – Nr 10 (2000), s. 19, fot.
T. Pniewski (1914-1994) – lekarz, dr nauk medycznych, założyciel stacji krwiodawstwa w Kaliszu i Łodzi.

123.  Wspomnienie Monte Cassino / Henryk Jedwab. – Nr 10 (2000), s. 26-27, il.
Udział H. Jedwabia w walkach o Monte Cassino.

124.  Życie i męczeństwo : Sługa Boży ks. Henryk Kaczorowski (1888-1942) / T. Kaczmarek. – Nr 10 (2000), s. 30-31, fot.
Fragmenty z książki T. Kaczmarek Męczennicy za wiarę 1939-1945. Słudzy Boży z Diecezji Włocławskiej (Marki 1998, s. 15-28).

Nr 11, kwiecień 2001

125.  Ad rem / Jerzy Stanecki. – Nr 11 (2001), s. 40–43 : fot.
Wspomnienia autora z czasów nauki w „Asnyku” w latach 1927-29

126.  Bibliografia zawartości [„Asnykowca”] : (nr 1, lipiec 1990 – nr 10, kwiecień 2000) / oprac. Ewa Andrysiak. – Nr 11 (2001), s. 64–71. – Indeks nazwisk.
Nota biograficzna o autorce – absolwentce Liceum Ekonomicznego w Kaliszu, bibliotekarzu Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

127.  Calisiana w filatelistyce / Jerzy Bielawski. – Nr 11 (2001), s. 72–[74], s. 3 okł. : il.
Autor artykułu – asnykowiec (1960), polonista.

128.  Dobrze byłoby, gdybyś została architektem... / Małgorzata Paszyn. – Nr 11 (2001), s. 44–45 : il.
Autorka – absolwentka LO im. A. Asnyka (matura 1979) pisze o swojej pasji – architekturze, wspomina studia, przedstawia swoje opinie na temat projektowania.
Nota biograficzna o autorce.

129.  Henryk Fulde 1920–1945 / Stanisław Iwankiewicz. – Nr 11 (2001), s. 46–47 : fot.
Wspomnienia autora o koledze szkolnym zamordowanym w styczniu 1945 r. w lesie Skarszewskim.
Nota biograficzna o autorze – lekarzu, w latach 1931-37 uczniu Gimnazjum Liceum im. A. Asnyka (mała matura 1937).

130.  Jarmark archeologiczny na Mieszkowym dworze / Leszek Ziąbka. – Nr 11 (2001), s. 23-24 : fot.
Na temat plenerowych „spotkań z przeszłością” podczas obchodów Dni Miasta Kalisza, czyli Jarmarków Archeologicznych.
Nota biograficzna o autorze – asnykowcu (matura 1977), archeologu, muzealniku.

131.           Kaliska przygoda z fotografią / Andrzej Wanke. – Nr 11 (2001), s. 20–21 : fot.
Autor – asnykowiec (matura 1956) wspomina początki fotografowania.

132.  Kaliski „Asnyk” najstarszy w Polsce / Kazimierz Wojciechowski. – Nr 11 (2001), s. 5–7. – Przedruk z: “Kalisia Nowa” nr 7/8(72) 2000 r.
Droga “Małachowianki” do uznanego prymatu. – Najstarsza szkoła średnia w Kaliszu. – “Asnyk” starszy od “Małachowianki”.

133.  Kaliskie hospicjum / Wiesław Majewicz. – Nr 11 (2001), s. 8–9 : fot.
Nota biograficzna o autorze – lekarzu, prezesie Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.

134.          Kasia Chałasińska / Krzysztof Oleksiak, Jacek Krełowski. – Nr 11 (2001), s. 4 okł. : fot.
K. Chałasińska – absolwentka LO im. A. Asnyka w Kaliszu, solistka Teatru Muzycznego w Gdyni.

135.  Kim jesteśmy / Andrzej Zmyślony. – Nr 11 (2000), s. 18 –19 : rys.
Na temat konferencji „Kultura, jako istotny element wizerunku regionu w publikacjach promocyjnych”.
Notkę biograficzną o autorze, członku wspierającym Stowarzyszenia Asnykowców oprac. (A.B.).

136.  Kronika : 26 lutego 2000 r. – 10 lutego 2001 r. / kronikę spisuje Adam Borowiak. – Nr 11 (2001), s. 9–27.
Działalność Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum  im. Adama Asnyka od informacji na temat IV Mistrzostw Świata Asnykowców w narciarstwie alpejskim i snowboardingu na stokach Czarnej Góry w Kotlinie Kłodzkiej do gali “Kaliszanina 2000 Roku”. Tytuł ten w 2000 przyznano Zenonowi Sroczyńskiemu.

137.  Milenijna „13” w koszu / Zbigniew Kościelak. – Nr 11 (2001), s. 26–27 : fot.
Mecze koszykówki między Asnykowcami i Jagiellonami o Puchar im. Kazimierza Paszyna.
Nota biograficzna o autorze – absolwencie LO im. A. Asnyka (1960), dziennikarzu, poloniście.

138.  Móc i chcieć... – Nr 11 (2001), s. 3.
Z. Sroczyński fundatorem bloku mieszkalnego dla najbardziej potrzebujących.

139.  Najnowsze znaleziska monet średniowiecznych z Kalisza i okolic / Adam Kędzierski. – Nr 11 (2001), s. 32 : il.
Autor – asnykowiec (matura 1982).

140.  Nocna filozofia Henryka Jedwabia. – Nr 11 (2001), s. 33–37 : fot.
Wspomnienia autora dotyczące nauki w szkole średniej, czasów II wojny światowej, pobytu w Anglii, emigracji do Kanady, pracy zawodowej, emeryturze.
Notę biograficzną o autorze – asnykowcu (matura 1937) oprac. (A.B.).

141.  Pociąg do Kalisza / [z Piotrem Łuszczykiewiczem rozm. i] przygotował do druku Adam Borowiak. – Nr 11 (2001), s. 48–49 : fot.
Nota biograficzna o P. Łuszczykiewiczu – autorze książki Pociąg do Poznania. (Szkice i rozmowy) (Poznań 2000)

142.  Profesor [Edmund Szlachta] / Włodzimierz Garsztka. – Nr 11 (2001), s. 58–63 : fot.
E. Szlachta – nauczyciel języka polskiego w LO im. A. Asnyka.

143.  Radosne powitania i smutne rozstania / Kazimierz Wojciechowski. – Nr 11 (2001), s. 14–16. – Przedruk z: „Kalisia Nowa” nr 7/8, 2000.
10-11 czerwca 2000 r. – II Światowy Zlot Wychowanków Kaliskich Szkół Średnich w Kaliszu.
Autor – asnykowiec (matura 1957)

144.  Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – Józef i Michalina Jaworowiczowie / Józef Jaworowicz. – Nr 11 (2001), s. 52–55 : fot. + Do Redakcji Biuletynu „Asnykowiec” [Sprostowanie Henryka Żeligowskiego]. – Nr 12 (2002), s. 7.
Autor J. Jaworowicz – asnykowiec (matura 1955), inżynier elektryk.

145.  Stanisław Iwankiewicz. – (Przedstawmy się po latach...). – Nr 11 (2001), s. 10–11.
S. Iwankiewicz – lekarz, absolwent Gimnazjum Humanistycznego im. A. Asnyka w Kaliszu (1937) i Liceum Humanistycznego im. T. Kościuszki (1939) wspomina koleje swego życia.

146.  Stanisław Nowosielski – nauczyciel i aktor / Ewa Andrysiak. – Nr 11 (2001), s. 50–51 : fot.
S. Nowosielski – nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum im. A. Asnyka w latach 1922-37

147.  Szanowni Koledzy, Drodzy Przyjaciele spod znaku Gimnazjum Humanistycznego Asnyka  / Jerzy Stanecki. – Nr 11 (2001), s. 7.
List do asnykowców z podziękowaniem za przygotowanie uroczystości związanej ze 162 rocznicą urodzin patrona szkoły i inauguracją kolejnego roku działalności Stowarzyszenia.

148.  Świat dla wszystkich / Józef Garliński. – Nr 11 (2001), s. 56–57 : fot.
Rozważania autora, wyznającego zasadę, że prawdą jest tolerancja i konieczność rozumienia innych ludzi.
Nota biograficzna o autorze – asnykowcu (matura 1934).

149.  Toronto – to lubię / Zenon Prętczyński. – Nr 11 (2001), s. 30–31 : il.
Obiekty architektoniczne Toronto opisuje architekt Z. Prętczyński.
Notę biograficzną o autorze – asnykowcu (1938/39) oprac. (A.B.).

150.  W „Asnyku”, trochę wcześniej : kronika. – Nr 11 (2001), s. 28–29. – Przedruk kroniki z numeru 4 (marzec 1933) „Sztubaka” – pisma młodzieży szkolnej.
Echa karnawałowe. – Z życia Samopomocy. – Z Koła Historycznego. – Z Koła Literackiego. – Z Koła L.O.P.P. – Z Koła Rysunkowego. – Z Koła Sportowego. – Sport. – Odpowiedzi redakcji.

151.  Wielce Szanowny i Drogi Kolego Jerzy. – Nr 11 (2001), s. 4.
List do J. Borowiaka prezesa SWGiLim.A.Asnyka w Kaliszu (1989-2000)

152.  Włodzimierz Garsztka. – (Przedstawmy się po latach...) / Adam Borowiak. – Nr 11 (2001), s.12–13.
W. Garsztka – nauczyciel języka polskiego w IV LO w Kaliszu, twórca „Teatru na Widoku”.

153.  Z Ignacym Lewandowskim krótka rozmowa o miłościach / [rozm.] Andrzej Zmyślony. – Nr 11 (2001), s. 57 : fot.
I. Lewandowski – asnykowiec (matura 1960), aktor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Nr 12, kwiecień 2002

154.  Citius, altius, fortius... – Nr 12 (2002), s. 1 : fot.
Przedsiębiorstwo „Hellena” Z. Sroczyńskiego – informacje na temat produkcji i działalności charytatywnej

155.          Dobrze wspominam profesorów „Asnyka” / Stanisław Olejnik. – Nr 12 (2002), s. 3–4 : fot.
Autor wspomina Leopolda Badziana, Mustafę Gembickiego, Karola Kuczewskiego, Mariana Waleckiego.
Nota biograficzna o autorze – ks. profesorze S. Olejniku, absolwencie Gimnazjum im. A. Asnyka (1938).

156.  Jak blisko do Nobla / Anna Tabaka. – Nr 12 (2002), s. 28–29 : fot.
O prof. chemii Mieczysławie Mąkoszy, dyrektorze Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Autorka artykułu – absolwentka I LO im. A. Asnyka, dziennikarz.

157.  Jakem jechał od Kalisza... / Anna Jabłońska–Ważny. – Nr 12 (2002), s. 43–44 : fot.
O zbiorach etnograficznych kaliskiego muzeum.
Autorka – absolwentka I LO im. A. Asnyka w Kaliszu, etnograf, muzealnik.

158.  Kalisz tamtych lat / Józef Garliński. – Nr 12 (2002), s. 18–19 : fot.
Spojrzenie wstecz. – Żydzi. – Współistnienie. – Smutne dni.
Tekst przesłany do uczestników konferencji „Kalisz – miasto otwarte. Mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej”, zorganizowanej 4 i 5 października 2001 r. przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Nota biograficzną o autorze – asnykowcu (matura 1934) oprac. A.B.

159.  Kiedy umiera poeta... / Aneta Kolańczyk. – Nr 12 (2002), s. 5–6 : il.
O Adamie Asnyku.
Nota biograficzna o autorce – absolwentce II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu, polonistce

160.  Kronika : 3 marca 2001 r. – 9 lutego 2002 r. / kronikę spisuje kol. Adam Borowiak. – Nr 12 (2002), s. 7 –26.
Od V Mistrzostw Asnykowców w narciarstwie alpejskim i snowboardingu na stokach Czarnej Góry w Kotlinie Kłodzkiej do XIX Balu Asnykowców.

161.  Kulisiewicz. – szkice. – Nr 12 (2002), s. 45 : rys.
Trzy szkice T. Kulisiewicza.

162.  Lidia Łyszczak / przygotował Krzysztof Oleksiak. – Nr 12 (2002), s. 4 okł., s. 2 : fot.
L. Łyszczak – absolwentka LO im. A. Asnyka (matura 1973), pracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kalisz

163.  Mieczysław Prus–Olszowski (1880–1937) – pedagog, wychowawca, człowiek / Tadeusz Albin. – Nr 12 (2002), s. 30–31 : fot.
M. Prus-Olszowski – w latach 1934 – I 1937 nauczyciel w Gimnazjum A. Asnyka w Kaliszu.
Nota biograficzna o autorze – absolwencie Gimnazjum i Liceum Humanistycznego im. A. Asnyka (1937), farmaceucie.

164.  Monety z badań Zawodzia i Starego Miasta w Kaliszu w roku 2001 / Adam Kędzierski, Leszek Ziąbka. – Nr 12 (2002), s. 23, 25 : il.
Noty biograficzne o autorach archeologach - asnykowcach.

165.  O świcie ; Od wioski ; Czy dołem ; Ptaszkowie : [wiersze] / Stefan Giller. – Nr 12 (2002), s. 47.
Wiersze z tomu Dwie chwile (Opatówek 2002).

166.  Organizacje i koła zainteresowań w gimnazjach kaliskich w latach 1918–1939 / Ewa Wiąz. – Nr 12 (2002), s. 35–42.
Organizacje wewnątrzszkolne. Samorząd szkolny. Koła zainteresowań: kółka historyczne, kółko romanistyczne, kółka matematyczno-fizyczne i chemiczne, kółka biologiczne, kółka geograficzne, kółka polonistyczne, koło lotnicze, koło radioamatorów, koła dramatyczne, orkiestry szkolne. – Organizacje międzyszkolne. Sodalicja. Harcerstwo: drużyny męskie, drużyny żeńskie. Sport szkolny. Prasa uczniowska.
Nota biograficzna o autorce – pracowniku naukowym Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

167.  Rysunki Karola Szczepaniaka. – Nr 12 (2002), s. 50.
Rysunki: kościół św. Wojciecha w Poznaniu, nieistniejący dwór w Siąszycach, XIX-wieczny dwór w podpoznańskiej Wierzenicy tekstem opatrzył (A.K.).
Notę biograficzną o autorze – asnykowcu (matura 1992) oprac. (A.K.).

168.  Samarytanin Kalisza : [ojciec Józef Urpsza] / Felicjan Paluszkiewicz. – Nr 12 (2002), s. 20–22 : fot.
O charytatywnej działalności jezuity J. Urpszy w Kaliszu w latach 1952-74.

169.  Scena życia : (z cyklu Przedstawienie) : [wiersz] / Wiesław Andrzej Biś. – Nr 12 (2002), s. 4.
Wiersz z tomiku Sztokholmski cmentarz (Sztokholm–Warszawa 2000).
Nota biograficzna o autorze – asnykowcu.

170.  Sprawiedliwy z Asnyka : ks. Adam Sztark SJ (1907–1942) / Felicjan Paluszkiewicz. – Nr 12 (2002), s. 32–34 : il.
Nota biograficzna o autorze – jezuicie, w 1947/48 uczniu Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu.

171.  Stefan January Giller w kaliskiej szkole / Jadwiga Miluśka. – Nr 12 (2002), s. 48 –49 : il.
S. J. Giller – poeta, nauczyciel języka  polskiego i historii literatury.
Autorka – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.

172.  Tygodnie niezapomniane : wspomnienie o Magdalenie Samozwaniec i Arturze Marii Swinarskim / Zenon Prętczyński. – Nr 12 (2002), s. 14–15 : fot.
Notka biograficzna o autorze – asnykowcu (1938/39), inż. architekcie oprac. (A.B.).

173.  Wierni Prośnie / Stanisław Dziedzic. – Nr 12 (2002), s. 46–47 : rys
Omówienie antologii Strofy wierne Prośnie. Wiersze o Kaliszu. Wybór i opracowanie Bożena Szal, Maciej Maria Kozłowski; opracowanie graficzne Krzysztof Oleksiak (Kalisz 2001).
Nota biograficzna o dziennikarzu – S. Dziedzicu.

174.  Wrodzone i nabyte jednostki pomiarowe / Zdzisław Samulak. – Nr 12 (2002), s. 10 –12 + E–mail from Zdzisław Samulak – s. 13 : fot.
Autor, mieszkający od końca 1981 r. w USA pisze na temat obowiązującego tam calowego systemu jednostek.
Notka biograficzna o autorze – asnykowcu (matura 1954), inżynierze mechaniku.

175.  Z okolicy poetów : przemyślenia – zamyślenia / Andrzej Zmyślony. – Nr 12 (2002), s. 51–52 : il.
O fotografiach Stanisława Kulawiaka.
Notkę biograficzną o autorze artykułu – absolwencie I LO w Ostrowie Wlkp., członku wspierającym Stowarzyszenie Asnykowców oprac. (A.B.).

176.  Życie, ciekawe, naznaczone : asnykowiec w Polskiej Akademii Filatelistyki / Zbigniew Kościelak. – Nr 12 (2002), s. 26–27 : il.
O filateliście Jerzym Bielawskim.
Nota biograficzna o autorze – asnykowcu (1960), dziennikarzu.

Nr 13, wrzesień 2003 r.

177.           Adam Borowiak / Zbigniew Kościelak. – Nr 13 (2003), s. 4 okł. : il.
A. Borowiak – absolwent  I LO im. A. Asnyka (1971), prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu.

178.  Andrzej Przecherka o swojej pasji [fotografowania]. – Nr 13 (2003), s. 28–29 : fot.
Autor – absolwent I LO im. A. Asnyka w Kaliszu (1994).

179.  Baby, nie generał! ; Sportowe życie / Zbigniew Kościelak. – Nr 13 (2003), s. 18–19.
Dwa felietony z książki Z. Kościelaka pt. Mów, niech cię zobaczę. Na poletkach współczesnej polszczyzny (Kalisz 1998), przygotowanej na XV Zjazd Asnykowców.
Nota biograficzna o autorze – absolwencie I LO im. A. Asnyka w Kaliszu (1960).

180.  Drogie Koleżanki i Koledzy : [list Zbigniewa Jurkiewicza z propozycją prezentacji swoich dokonań zawodowych na XV Zjeździe Asnykowców]. – Nr 13 (2003), s. 48–49 : il.
Informacje biograficzne o autorze – absolwencie LO im. A. Asnyka w Kaliszu (1972).

181.  Drogie Koleżanki i Koledzy, Wielce Szanowni Profesorowie naszej szkoły / Tadeusz Pniewski. – Nr 13 (2003), s. 3 : fot.
Posłanie T. Pniewskiego do uczestników XIII Zjazdu Asnykowców, odczytane na „Spotkaniu pokoleń” w sobotę, 11.09.1993 r.
Notę biograficzną o autorze – absolwencie Gimnazjum im. A. Asnyka (1933) oprac. Adam Borowiak.

182.  Edward Wende – Obywatel Obrońca. – (Portrety) / Filip Gawryś. – Nr 13 (2003), s. 12–15 : fot. – Przedruk z: „Rzeczpospolita – Plus Minus”, 8–9 czerwca 2002 r.
Nadmorska oaza. – Ksiądz Jerzy [Popiełuszko]. – Czarny jeździec. – Unia [Wolności] z zastrzeżeniami. – Ewa, dzieci i ... Dębki.
Notę biograficzną o adwokacie E. Wende – absolwencie LO im. A. Asnyka (1953) oprac. Adam Borowiak.

183.  Gdy słońce uchyliło Kaliszowi rąbka swoich tajemnic : z dziejów miejscowej szkoły / Felicjan Paluszkiewicz. – Nr 13 (2003), s. 41–45 : il.
Powstanie szkoły. – Pionierski charakter kaliskiej astronomii. – Scena szkolna. – Bursa muzyczna. – Konwikt Karnkowskiego oraz „Collegium Nobilium”. – Drukarnia. – Organizacje. – Nauczyciele. – Uczniowie.
Nota biograficzna o autorze – jezuicie, w 1947/48 uczniu Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu.

184.  Jeden z wielkich : biskup Juliusz Bursche / Kazimierz Wojciechowski. – Nr 13 (2003), s. 53–56 : fot.
Kaliskie korzenie. – Niemiecka ofensywa w Kościele. – Męczennik sprawy polskiej.
Notkę o autorze – asnykowcu (matura 1957) oprac. (A.B.).

185.  Jerzy Wittich. – (Pro memoria...) / Adam Borowiak. – Nr 13 (2003), s. 21 : fot.
J. Wittich – absolwent I LO im. A. Asnyka w Kaliszu z 1963.

186.           Kazimierz [Mieszczański] i inni / Zofia Mieszczańska–Stefaniak. – Nr 13 (2003), s. 17 : fot.
O lekarzu K. Mieszczańskim i innych przedstawicielach rodziny Mieszczańskich.

187.  Kilka słów : [wiersze] / Tomasz Wysogląd. – Nr 13 (2003), s. 75.
Autor – asnykowiec (matura 1994).

188.  Kronika : 2 marca 2002 r. – 30 maja 2003 r. / kronikę spisuje prezes Stowarzyszenia kol. Adam Borowiak. – Nr 13 (2003), s. 7 –29.
Od VI Mistrzostw Kalisza i VI Mistrzostw Asnykowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowbordzie do międzynarodowej konferencji na temat „Samorząd terytorialny w III RP w procesie integracji europejskiej”, w której uczestniczył wiceprezes Stowarzyszenia Leszek Bladowski.

189.  List z zsyłki / Krzysztof Kornacki. – Nr 13 (2003), s. 80–81 : il.
Autor wspomina kolejne miejsca pracy do chwili objęcia funkcji dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Nota biograficzna o autorze – absolwencie I LO im. A. Asnyka w Kaliszu (1966), zabytkoznawcy i konserwatorze.

190.  Marianna i Ignacy Prętczyńscy : wspomnienie o rodzicach, 1892–1962, 1883–1972 / Zenon Prętczyński. – Nr 13 (2003), s. 38–40 : fot.
Notę biograficzną o autorze – asnykowcu (1938/39), architekcie oprac. (A.B.).

191.           Moje wspomnienia / Mieczysław Oźmina. – Nr 13 (2003), s. 56 : fot.

192.          Nasze rajdy, mistrzostwa, mecze, wyprawy : [rekreacyjno-sportowe imprezy „Asnykowców”] / Zbigniew Kościelak. – Nr 13 (2003), s. 7–11.
Kto komu w kosza daje i odbiera. – Za kierownicą i w pułapkach komandora. – Gdzie czysta woda i zdrowa zieleń. – Giganty na śnieżnych stokach. – Bowling poznaliśmy też.

193.  Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica... / Aneta Kolańczyk. – Nr 13 (2003), s. 4–6 : il.
O Adamie Asnyku.
Nota biograficzna o autorce – absolwentce II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu, polonistce.

194.  O. Bujwid: Ze wspomnień o Asnyku / A. L. Lasiński. – Nr 13 (2003), s. 50–52 : il. – Przedruk z: „Ziemia Kaliska” 1930 nr 6-7.]
Nota biograficzna o O. Bujwidzie.

195.  Ostatni romantyk / Stanisław Dziedzic. – Nr 13 (2003), s. 59–61 : il.
O Stefanie Januarym Gillerze i jego tomiku poezji Dwie chwile. Wybrał, opracował, ułożył i wstępem poprzedził Piotr Łuszczykiewicz (Opatówek 2002).
Nota biograficzna o dziennikarzu – S. Dziedzicu.

196.  Pałac na wodzie. – Nr 13 (2003), s. 1 : fot.
Kilka słów o przedsiębiorstwie Hellena i renowacji zespołu pałacowego w Marchwaczu (kopii warszawskich Łazienek), zakupionego przez Zenona Sroczyńskiego.

197.  Przebaczenie / Józef Garliński. – Nr 13 (2003), s. 57 : fot.
List J. Garlińskiego do A. Borowiaka, m. in. o sprawie A.W., który wydał autora hitlerowskim oprawcom.
Notę biograficzną o autorze – asnykowcu (matura 1934) oprac. Adam Borowiak.

198.  Przemija czas... / Adam Borowiak. – Nr 13 (2003), s. 82–84.
Informacje o Zjazdach Asnykowców w latach 1923–1998 (I–XIV).

199.  Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy... / Anna Jabłońska–Ważny. – Nr 13 (2003), s. 34–36 : il.
O nabożeństwach maryjnych i kulcie Matki Bożej.
Autorka – absolwentka I LO im. A. Asnyka w Kaliszu, etnograf, muzealnik.

200.  Reklama książki na łamach „Sztubaka” / Ewa Andrysiak. – Nr 13 (2003), s. 67–71 : il
„Sztubak” 1931-1933. – Drukarnie. – Księgarnie. – Introligatornie.
Nota biograficzna o autorce – absolwentce Liceum Ekonomicznego w Kaliszu (1974), bibliotekarzu Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

201.  Serdeczna wizyta / Adam Borowiak. – Nr 13 (2003), s. 58–59 : fot.
Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce Christopher R. Hill z wizytą w LO im. A. Asnyka w Kaliszu.

202.  Stanisław Wojciechowski – w 50–lecie śmierci / Jerzy Bielawski. – Nr 13 (2003), s. 22–23 : il.
Autor artykułu – asnykowiec (1960), polonista.

203.  Talofa lava – witajcie w Niezależnej Zachodniej Samoa, sercu Polinezji / Joanna Olczak. – Nr 13 (2003), s. 76–79 : fot.
Wrażenia z pobytu autorki – absolwentki I LO im. A. Asnyka w Kaliszu (1975) – w Samoa.

204.  Toast na cześć Pana Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wzniesiony przez profesora Tadeusza Miłobędzkiego na bankiecie w dniu 9 września 1923 r. – Nr 13 (2003), s. 26. – Przedruk z: Pamiętnik Zjazdu Wychowańców Szkół Kaliskich 8–9 września 1923 (Kalisz 1924).
Biogram Tadeusza Benona Miłobędzkiego autorstwa E. Andrysiak (s. 27), przedruk z: Szkoła Kaliska. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Nauczyciele i wychowankowie. Pod red. K. Walczaka (Kalisz 1998).

205.  Turecki Mercedes / Cyprian Kościelniak. – Nr 13 (2003), s. 62–66, [86-87] : rys.
Refleksje autora, mieszkającego obecnie w Holandii, z czasów przed wyjazdem za granicę.
Nota biograficzna o autorze (grafiku, rysowniku) – uczniu LO im. A. Asnyka w Kaliszu, absolwencie II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu (1966).

206.  Wisząc na linie / Jerzy Matyjasz. – Nr 13 (2003), s. 72–74 : il.
O pasji zdobywania gór i jaskiń. Wycieczki asnykowców w góry.
Nota biograficzna o autorze – asnykowcu (matura 1974).

207.  Zawodzie – perła wczesnośredniowiecznego Kalisza / Leszek Ziąbka, Adam Kędzierski. – Nr 13 (2003), s. 30–33 : ryc.
Historia grodu. – Prace wykopaliskowe. – Gród Kalisz-Zawodzie Rezerwatem Archeologicznym.
Noty biograficzne o archeologach – asnykowcach.

208.  Zmiana pokoleń / Stanisław Iwankiewicz. – Nr 13 (2003), s. 46–47.
Refleksje autora na temat pokolenia, w którym dorastał i współczesnego pokolenia młodych
Nota biograficzna o autorze – absolwencie Gimnazjum Humanistycznego im. A. Asnyka w Kaliszu (1937) i Liceum Humanistycznego im. T. Kościuszki (1939).

Nr 14, wrzesień 2004 r.

209.  Architekci i malarze włoscy w grodzie nad Prosną na przestrzeni XVI i XIX wieku / Urszula Camborini. – Nr 14 (2004), s. 63–65 : il.
Notka biograficzna o autorce – pracowniku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu.

210.  Asnykowiec akademikiem / Tadeusz Krokos. – Nr 14 (2004), s. 91–93 : il.
Omówienie książki 50 lat filatelistyki kaliskiej (Kalisz 2000) autorstwa asnykowca Jerzego Bielawskiego.
Nota biograficzna o autorze artykułu – historyku. 

211.  Barbara Fibingier / Zbigniew Kościelak. – Nr 14 (2004), s. 4 okł. : il. + s. 2.
B. Fibingier – absolwentka I LO im. A. Asnyka (1973), wicedyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

212.  Bożena Biegańska–Kajzer. – (Przedstawmy się..., po latach). – Nr 14 (2004), s. 87.
Autorka – absolwentka I LO im. A. Asnyka (1975) – pisze o swojej pasji pracy z młodzieżą.

213.  Bratnia pomoc : działania Towarzystwa Wzajemnej Pomocy b. Wychowańców Szkół Kaliskich na rzecz młodzieży kaliskiej / Ewa Andrysiak. – Nr 14 (2004), s. 97–99 : il.
Nota biograficzna o autorce – absolwentce Liceum Ekonomicznego w Kaliszu, bibliotekarzu Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

214.  Dlaczego Asnyk? : refleksje maturzysty sprzed lat trzydziestu / Michał Witkowski. – Nr 14 (2004), s. 107–108.
Szkoła. – Mury. – Nauczyciele. – My – uczniowie.

215.  Frazy radosne : Kalisz, 13 września 2003, Teatr im. W. Bogusławskiego – XV Zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka. – Nr 14 (2004), s. 110–123 : fot.
Słowa podziękowań skierowane na ręce A. Borowiaka, K. Płocińskiego, Zarządu, członków SWGiLim.A.Asnyka, za wspomnienia i przeżycia na XV Zjeździe od Zenona Prętczyńskiego, Sławy Węgrzyn, Henryka Jedwabia, Tadeusza W. Chojnackiego, Moniki Sternik, Andrzeja Sikorskiego, Igi Czarneckiej, Stanisława Nagórskiego, Jana Kwaczyńskiego, Zdzisława Samulaka, Stanisława Iwankiewicza.

216.  „Hellena” i Zenon Sroczyński]. – Nr 14 (2004), s. 1.
O przedsiębiorstwie „Hellena” Z. Sroczyńskiego.

217.  I wszyscy żywi w tej chwili / Stanisław Dziedzic. – Nr 14 (2004), s. 103–104 : fot.
O albumie Kaliszanie według koncepcji Krzysztofa Oleksiaka i Adama Borowiaka (Kalisz 2003), wydanym z okazji XV Zjazdu Asnykowców.

218.           Kajakiem w deszczu : relacja ze spływu Brdą 19–22 czerwca 2003 / Michał Witkowski. – Nr 14 (2004), s. 73–78 : il.

219.  Koneksje kalisko–wrocławskie / Jerzy Bielawski. – Nr 14 (2004), s. 101–102.
O kościele p.w. św. Wawrzyńca we Wrocławiu, jego projektancie – Zenonie Prętczyńskim, Odo Bujwidzie i Adamie Borowiaku – refleksje w związku z bloczkiem pocztowym z wizerunkiem papieża i wrocławskim kościołem, zaprojektowanym przez asnykowca przy ul. Bujwida.
Autor artykułu – asnykowiec (1960), polonista.

220.  Kronika : 4 czerwca 2003 roku – 26-27 czerwca 2004 r. / kronikę spisuje prezes Stowarzyszenia kol. Adam Borowiak. – Nr 14 (2004), s. 9–32.
Od promocji wydawnictwa Wspomnienia z mego życia i pracy ks. Wacława Blizińskiego do spotkania absolwentów z 1954 r.

221.  Maturzyści rocznik ’69 / Andrzej Kurzyński. – Nr 14 (2004), s. 31–32 : fot.
Zjazd maturzystów kaliskich liceów – rocznik 1969.

222.  Młodzież kaliska w walce o demokratyczne i suwerenne państwo polskie w latach 1945–1953 / Grażyna Schlender. – Nr 14 (2004), s. 37–41 : fot.
Nota biograficzna o autorce – starszym kustoszu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu.

223.  Moje 50 lat w architekturze z pasją i humorem / Zenon Prętczyński. – Nr 14 (2004), s. 42–49 : il.
Notkę biograficzną o autorze – asnykowcu (1938/39) oprac. (A.B.)

224.  Mowa ciała / Aleksandra Borowiak. – Nr 14 (2004), s. 95–96.
Autorka – absolwentka II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu.

225.  Mój udział w Powstaniu Warszawskim : w hołdzie tym, którzy polegli 60. lat temu / Stanisław Iwankiewicz. – Nr 14 (2004), s. 20–24 : il.
Nota biograficzna o autorze – absolwencie Gimnazjum Humanistycznego im. A. Asnyka w Kaliszu (1937) i Liceum Humanistycznego im. T. Kościuszki (1939).

226.  Nasze cztery pory roku / Anna Jabłońska–Ważny. – Nr 14 (2004), s. 55–62 : il.
Kaliskie tradycje świąteczne.
Notka biograficzna o autorze – absolwentce I LO im. A. Asnyka w Kaliszu, muzealniku.

227.  Nic więcej nie dało się ustalić / Aneta Kolańczyk. – Nr 14 (2004), s. 33–36.
Kaliskie wątki w twórczości Stefana Otwinowskiego.

228.  Ojciec polskiego piśmiennictwa technicznego : ksiądz Stanisław Solski SJ (1622-1701) / Felicjan Paluszkiewicz. – Nr 14 (2004), s. 14–18 : il.
Nota biograficzna o autorze – jezuicie, w 1947/48 uczniu Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu.

229.  Pasje pewnego asnykowca / Grzegorz Kazimierz Mendyka. – Nr 14 (2004), s. 51–54 : il.
Muzyka. – Fotografia. – Sport. – Chemia. – Genealogia. – I nagle odkryłem internet.Drzewo genealogiczne. – Etymologia.
Nota biograficzna o autorze – absolwencie LO im. A. Asnyka (1962).

230.  Piętnaście lat po cudzie / Waldemar Kuczyński. – Nr 14 (2004), s. 89–90.
O roku 1989 i 15–leciu Trzeciej Rzeczpospolitej.
Nota biograficzna o autorze – asnykowcu (1939).

231.  Pniewskiego cień / Aneta Kolańczyk. – Nr 14 (2004), s. 10–13.
O Tadeuszu Pniewskim i jego poezji.
Nota biograficzna o autorce – absolwentce II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu, polonistce.

232.  Prefekt „Asnyka” – sowieckim więźniem na Syberii / Stanisław Olejnik. – Nr 14 (2004), s. 5–7 : fot.
Losy ks. Antoniego Borysowicza.
Nota biograficzna o autorze ks. S. Olejniku – absolwencie Gimnazjum im. A. Asnyka (1938).

233.  Projekt auli już jest / Małgorzata Paszyn. – Nr 14 (2004), s. 71–72 : il.
Projekt odtworzenia auli w I LO im. A. Asnyka w Kaliszu.
Nota biograficzna o autorce – absolwentce I LO im. A. Asnyka.

234.  Przechadzka ze świętym / Anna Tabaka. – Nr 14 (2004), s. 105.
O książce Stanisława Dziedzica pt. Święty szlak Almae Matris (Kraków : Wydawnictwo WAM, 2003)

235.  Przemówienie w teatrze na „Spotkaniu pokoleń” XV Zjazdu : Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo! / Piotr Łuszczykiewicz. – Nr 14 (2004), s. 109 : fot.
Słowo od absolwenta z 1983 r.

236.  Stanisław Janczak / spisał Tadeusz Albin. – Nr 14 (2004), s. 8–9 : fot.
Losy oficera piechoty II Rzeczypospolitej, żołnierza września 1939 r.
Nota biograficzna o autorze T. Albinie – absolwencie Gimnazjum Humanistycznego i Liceum im. A. Asnyka (1929-37).

237.  Szkolne teatry amatorskie w życiu kulturalnym międzywojennego Kalisza / Ewa Kłysz. – Nr 14 (2004), s. 25–30 : il.
Notka biograficzna o autorce – pracowniku naukowym Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

238.           Szkoła i matka : homilia biskupa kaliskiego, ks. Stanisława Napierały wygłoszona w katedrze kaliskiej podczas XV Jubileuszowego Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu, 14 września 2003 roku. – Nr 14 (2004), s. 3–4 : fot.

239.  W góry, w góry miły bracie / Jerzy Matyjasz. – Nr 14 (2004), s. 83–86 : fot.
Wycieczki asnykowców w góry.
Nota biograficzna o autorze – asnykowcu (matura 1974).

240.  Ważenie słowa / Anna Tabaka. – Nr 14 (2004), s. 105–106 : il.
O książce Zbigniewa Kościelaka Mów, niech Cię zobaczę (2003), wydanej z okazji XV Zjazdu Asnykowców.

241.  Wydarte – nowe kaliskie grodzisko / Adam Kędzierski, Sławomir Miłek, Leszek Ziąbka. – Nr 14 (2004), s. 67–69 : il.
Noty biograficzne o autorach archeologach – asnykowcach.

242.  Złoty Krym : kartki z podróży / Anna Tabaka. – Nr 14 (2004), s. 79–82 : fot.
Dżankoj. – Teodozja. – Stary Krym. – Eupatoria. – Bakczysaraj. – Krym.
Autorka artykułu – absolwentka I LO im. A. Asnyka, dziennikarz.
 

Indeks nazwisk

Indeks obejmuje w układzie alfabetycznym nazwiska autorów oraz osób będących przedmiotem opracowania, występujących w tytule lub adnotacji poszczególnych pozycji bibliograficznych. Wskaźniki cyfrowe, występujące po hasłach indeksowych, wyróżnione kursywą odsyłają do osób wymienionych w tytule lub adnotacji.

A.B. ; (A.B.) zob. Borowiak Adam

 

(A.K.) zob. Kolańczyk Aneta

 

A.W.

197

Albin Tadeusz

89, 118, 163, 236

Andrysiak Ewa

98, 126, 146, 200, 204, 213

Asnyk Adam

5, 73,76, 84, 88, 159, 193, 194

Bachor Wojciech

69

Badzian Leopold

155

Biegańska–Kajzer Bożena

212

Bielawski Jerzy

73, 127, 176, 202, 210, 219

Biś Wiesław Andrzej

169

Bladowski Leszek

188

Bliziński Wacław

220

Borowiak Adam

4-11, 13-23, 25-27, 36, 39, 42, 44, 60, 63, 77, 81-82, 94, 95, 104-105, 110, 117, 122, 135, 136, 140, 141, 149, 152, 158, 160, 172, 175, 177, 181, 182, 184, 185, 188, 190, 197, 198, 201, 215, 217, 219, 220, 223

Borowiak Aleksandra

224

Borowiak Jerzy

1-3, 31, 101, 151

Borysowicz Antoni

232

Braude Aleksander

38, 46, 91, 98

Broda Tomasz

97

Bujwid Odo

194, 219

Bursche Juliusz

184

Camborini Urszula

209

Chałasińsdka Kasia

134

Chlebowski Waldemar

85

Chojnacki Tadeusz W.

215

Cholajda Antoni

58

Cieślak Ryszard

65, 70

Czarnecka Iga

215

Depczyński Wiesław

112

Działyńska Izabella

110

Dziedzic Stanisław

173, 195, 217, 234

Fibingier Barbara

211

Fulde Henryk

129

Garliński Józef

25, 38, 92, 108, 114, 148, 158, 197

Garsztka Włodzimierz

70, 142, 152

Gawryś Filip

182

Gembicki Mustafa

155

Giller Stefan January

84, 165, 171, 195

Glemp Józef, kardynał, Prymas Polski

90

Harvey J.

80

Hill Christopher R.

201

Iwankiewicz Stanisław

129, 145, 208, 215, 225

Jabłońska–Ważny Anna

157, 199, 226

Jan Paweł II, papież

80

Janczak Stanisław

236

Janicki Kazimierz

99

Jaworowicz Józef (ojciec)

144

Jaworowicz Józef (syn)

144

Jaworowicz Michalina

144

Jedwab Abram Janek

49

Jedwab Henryk

42, 49, 72, 83, 105,120,123, 140, 215

Jurkiewicz Zbigniew

180

Jurkiewicz-Kokot Sylwia

97, 111, 118

Kaczmarek T.

124

Kaczorowski Henryk

124

Kałużny Maksymilian

62

Kędzierski Adam

64, 139, 164, 207, 241

Kibler Wojciech

122

Kłysz Ewa (z d. Wiąz)

166, 237

Kokot Janusz

116

Kokot Sylwia zob. Jurkiewicz-Kokot Sylwia

 

Kolańczyk Aneta

159, 167, 193, 227, 231

Kołacińska Wanda

78, 96, 112

Kornacki Krzysztof

81, 189

Kościelak Zbigniew

24, 32, 35, 50, 61, 67, 68, 117, 137, 176, 177, 179, 192, 211, 240

Kościelniak Cyprian

205

Kotarska Anna

111

Kowalski Alfred zob. Wierusz-Kowalski Alfred

 

Kozłowski Maciej M.

97, 173

Krełowski Jacek

106, 134

Krokos Tadeusz

210

Kuciński Robert

103

Kuczewski Karol

155

Kuczyński Waldemar

230

Kulawiak Stanisław

175

Kulisiewicz Tadeusz

161

Kurzyński Andrzej

221

Kwaczyński Jan

215

Lachowicz Bronisław

48

Lasiński A. L.

194

Leń Mieczysław

84

Lewandowski Ignacy

153

Łapott Jacek

74

Łuszczykiewicz Piotr

30, 40, 61, 86, 102, 109, 141, 195, 235

Łyszczak Lidia

162

Majewicz Wiesław

133

Mak Jan

94

Małecki Eugeniusz

21, 37

Matławski Czesław

75

Matusiak Kazimierz

108

Matyjasz Jerzy

206, 239

Mąkosza Mieczysław

156

Mendyka Grzegorz Kazimierz

229

Mieszczańska–Stefaniak Zofia

186

Mieszczański Kazimierz

186

Miluśka Jadwiga

171

Miłek Sławomir

241

Miłobędzki Tadeusz

204

Mroczyński Robert

33

Nagórski Stanisław

215

Napierała Stanisław, biskup

90, 238

Niżnik Stanisław

89

Nowosielski Stanisław

146

Olczak Joanna

203

Olejnik Stanisław

155, 232

Oleksiak Krzysztof

45, 62, 75, 100, 106, 134, 162, 173, 217

Otwinowski Stefan

43, 227

Oźmina Mieczysław

191

Pacholski Arkadiusz

59, 86, 102, 109

Paluszkiewicz Felicjan

168, 170, 183, 228

Paszyn Kazimierz

4, 32, 35, 51, 68

Paszyn Lidia

51

Paszyn Małgorzata

128, 233

Pawlik Ryszard

15

Piec Justyna

47

Pierzchlewski Krzysztof

65

Płociński Krzysztof

57, 121, 215

Pniewski Tadeusz

19, 36, 46, 122, 181, 231

Pol Waldemar

66

Polanowski Edward

16, 18

Popiełuszko Jerzy

182

Prętczyńska Marianna

190

Prętczyński Ignacy

190

Prętczyński Zenon

149, 172, 190, 215, 219, 223

Prus–Olszowski Mieczysław

163

Przecherka Andrzej

178

Redo Ryszard

100

Rubiński Jerzy

120-121

Samozwaniec Magdalena

172

Samulak Zdzisław

174, 215

Schlender Grażyna

222

Sierakowski Marek

29, 40

Sikorski Andrzej

215

Słopień Stanisław

48

Solski Stanisław

228

Splitt Jerzy A.

54

Sroczyński Zenon

79, 113,136, 138, 154, 196, 216

Stanecki Jerzy

125, 147

Stanisławski Ryszard

88

Sternik Monika

215

Stuligrosz Stefan

48

Swinarski Artur Maria

172

Szal Bożena

41, 173

Szczepaniak Karol

167

Szlachta Edmund

142

Szperliński Romuald

48

Sztark Adam

170

Szyke Jacek

115

Tabaka Anna

156, 234, 240, 242

Tustanowska Krystyna

39

Tylak Agnieszka

97

Urpsza Józef

168

Walczak Krzysztof

34, 52, 71, 99, 108, 204

Walecki Marian

155

Walter Jan

44

Wanke Andrzej

131

Weiss Marian

63

Wende Edward

182

Węgrzyn Sława

215

Wiąz Ewa (zob. Kłysz Ewa

 

Wieczorek Henryk

58

Wierusz-Kowalski Alfred

59

Winczakiewicz Jan

12, 41, 55, 58

Witkowski Michał

214, 218

Wittich Jerzy

185

Włodarek Zbigniew

69, 120-121

Wojciechowski Kazimierz

132, 143, 184

Wojciechowski Stanisław

202, 204

Wolff Kazimierz

47

Wróblewski Jan Ptaszyn

108

Wysogląd Tomasz

187

Zaręba Franciszek

23

Ziąbka Leszek

130, 164, 207, 241

Zmyślony Andrzej

28, 53, 56, 87, 93, 135, 153, 175

Zylber Jan

78

Żeligowski Henryk

144

Oprac. Ewa Andrysiak

 


Twórcą i sponsorem stron internetowych Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum  im. Adama Asnyka
w Kaliszu  jest  Krzysztof Płociński - abiturient rocznik 1974 wraz z rodziną: żoną Iwoną, rocznik matury 1975, oraz dziećmi: Mateuszem, Szymonem, Marią, Piotrem i Aleksandrą. E-mail Stowarzyszenia: asnykowcy@o2.pl .

 Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób, pod warunkiem podania źródła.
© 1996-2012 by  "Kalisz w Internecie"