Szkoła Kaliska

Przedstawmy się..., po latach


Ks. bp Paweł Anweiler
maturzysta 1968 r. Biskup Diecezji Cieszyńskiej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim

Bożena Biegańska-Kajzer
maturzystka rocznik 1975. Wyemigrowała do Australii w 1987 roku. Absolwentka The University of Queensland. Uczy młodzież na trzech kontynentach: Australii, Stanach Zjednoczonych i Europie.

Jerzy Bielawski
Rozmowa z Jerzym Bielawskim, prezesem Zarządu Okręgu Kaliskiego Polskiego Związku Filatelistów, autorem książki “50 lat filatelistyki kaliskiej”, której promocja odbyła się 26 maja 2004 r.

Aleksander Braude
lekarz, poeta. Od 1925 r. uczył się w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym im. A. Asnyka, które ukończył w roku 1932.

Tomasz Broda
asnykowiec rocznik 1986, plastyk, karykaturzysta.

Waldemar Chlebowski
absolwent “Asnyka” z 1971 roku, dziennikarz, tłumacz.

Tadeusz Frątczak
senior kaliskich architektów.

Henryk Fulde
ur. 27.03.1920 r. Zamordowany w styczniu 1945 r. w lesie Skarszewskim.

Józef Garliński
absolwent 1934 r., prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

Włodzimierz Garsztka
absolwent 1969, polonista. W roku 2000 wyróżniony nagrodą Prezydenta miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kultury.

Stanisław Iwankiewicz
emerytowany prof. zw. dr med. hab. dr med. h.c.

Anna Jabłońska-Ważny
Anna Jabłońska-Ważny – etnograf, muzealnik. Absolwentka I LO im. A. Asnyka w Kaliszu w 1974 r. Studia etnograficzne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1980 r. pracowała w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, była kustoszem działu etnografii i opiekunem kaliskiego skansenu w Russowie.

Kazimierz Janicki
maturzysta 1949 roku, pseudonim „Pigmej”, prof. medycyny, członek Amerykańskiej Akademii Nauk.

Józef Jaworowicz
matura w "Asnyku" 1955 r.  Mistrzostwo Polski Juniorów w boksie 1955, ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, żona Anna.

Henryk Jedwab
maturzysta 1936 r., komandos, uczestnik natarcia na Monte Cassino, kawaler Krzyża Virtuti Militari.

Sylwia Jurkiewicz-Kokot
matura 1976. Dyplom z malarstwa oraz tytuł magistra uzyskała w 1984 roku. Razem z mężem Januszem zawodowo zajmuje się malarstwem sztalugowym.

Zbigniew Jurkiewicz
Pochodzi z Kalisza, a wywodzi się z rodziny obdarzonej „artystycznymi” genami. (Jego siostra, Sylwia Jurkiewicz-Kokot cieszy się opinią znakomitej malarki nie tylko w Kaliszu.) Po ukończeniu liceum (matura 1972) studiował na wydziale architektury Politechniki Wrocławskiej, a potem w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dziś, choć mieszka w Kanadzie, pracuje w Nowym Jorku i innych punktach świata.

Krzysztof Kornacki
asnykowiec, maturzysta 1966 roku, zabytkoznawca.

Zbigniew Kościelak
Zbigniew Kościelak, absolwent Liceum A. Asnyka z 1960 roku – jest dziennikarzem, polonistą, autorem poetyckiego tomiku "Obietnica niespełnienia" (1997), tekstów piosenek o Kaliszu, fraszek i scenariuszy plenerowych widowisk (m.in. "Baśnie świętojańskie").

Waldemar Kuczyński
Jest ekonomistą, był więziony po wydarzeniach marcowych 1968 roku. W czasie strajku w Stoczni Gdańskiej był członkiem zespołu ekspertów, który został powołany przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Solidarność". Internowany w czasie stanu wojennego. Na emigracji po internowaniu pracował jako adiunkt w paryskiej Szkole Wyższych Studiów Społecznych i komentator Radia Wolna Europa. Po powrocie do kraju został szefem zespołu doradców i ministrem przekształceń własnościowych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Był też głównym doradcą premiera Jerzego Buzka.

Jacek Łapott
absolwent 1966, etnograf, podróżnik.

Jan Mak
asnykowiec, absolwent 1955 roku, mgr inż. komunikacji i inż. budownictwa ogólnego. Współorganizator i uczestnik małego sabotażu antykomunistycznego na terenie szkoły p.n. „Mściciel”

Prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza
Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN, maturzysta 1951.

Włodzimierz Kazimierz Muth
asnykowiec, absolwent 1962. Zwolennik  wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (w wyborach większościowych) jako jednej z ważniejszych dróg wiodących do naprawy Rzeczypospolitej.

Kazimierz Tadeusz Naskręcki
ps. "Lala", nauczyciel wf, trener, wioślarz klubów kaliskich i wrocławskich, 12-krotny mistrz Polski, finalista MŚ, medalista ME, olimpijczyk z Tokio (1964), gdzie wiosłował w finale dwójki ze sternikiem.

Prof. dr hab. Andrzej Nowak
Internista i gastrolog, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Prezydent Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej.

Marek Orleski
lekarz, poeta. Od 1925 r. uczył się w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym im. A. Asnyka, które ukończył w roku 1932.

Arkadiusz Pacholski
pisarz, dziennikarz, maturzysta 1983

Andrzej Pawlak
aturzysta 1965, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (1971). Po studiach podjął pracę jako asystent w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Politechniki Poznańskiej. W roku 1981 wyjechał do Stanów Zjednoczonych i podjął pracę w General Motors Research and Development Center, Warren, Michigan, na etacie badawczym. W roku 1995 został laureatem najwyżej cenionej w naukach technicznych nagrody Przemysłowego Instytutu Badawczego w USA (Industrial Research Institute Achievement Award).

Felicjan Paluszkiewicz
ur. 1931, maturzysta 1948 r., autor biogramów opublikowanych w I tomie "Szkoły Kaliskiej". Uhonorowany odznaką "Zasłużonego Działacza Kultury". Autor kilkuset artykułów i książek o problematyce jezuickiej.  Mieszka w Warszawie.

Małgorzata Paszyn
mgr inż. architekt, absolwentka Liceum im. Adama Asnyka z 1979 roku

Krzysztof Płociński
PŁOCIŃSKI KRZYSZTOF, pseud. Płotka, mgr inż. elektryk, spec. metrologia i elektroniczna aparatura pomiarowa, informatyk.

Marek Samoć
Prof. dr hab. Marek Samoć laureat I edycji konkursu w programie WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
ur. w 1951 r. w Kaliszu. Profesor nauk chemicznych.
Jest absolwentem Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Wychowanek Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, na którym obronił doktorat (1977) i uzyskał habilitację (1985).


Zdzisław Samulak
maturzysta 1954 roku, inżynier mechanik, niegdyś w ZAP w Ostrowie Wielkopolskim, a od osiemnastu lat w New York Air Brake Corporation w Watertown w Stanach Zjednoczonych.

Ks. Jan Sikorski
maturzysta 1952.  - od 1989 roku naczelny kapelan więziennictwa RP, założyciel Bractwa Więziennego. W latach 1981-82 duszpasterz internowanych w Białołęce. Jest doktorem teologii, od 1986 r. proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca w Warszawie.

Piotr Skiba
Asnykowiec, absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.
Aktor teatralny. Urodził się 4 maja 1954 roku w Kaliszu.


Zenon Sroczynski
maturzysta 1965, właściciel Przedsiębiorstwa "Hellena"

Daniel Edmund Sudoł
Urodzony w Polsce, w najstarszym mieście Kaliszu, asnykowiec, Daniel Sudoł wyemigrował na początku lat 1990-tych do Stanów Zjednoczonych po pięcioletnim pobycie w Japonii.

Jan "Ptaszyn" Wróblewski Jan Ptaszyn
asnykowiec, maturzysta 1952, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza, absolwent I Liceum ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu,  polski saksofonista jazzowy, kompozytor, dyrygent. 

Leszek Tomalak
maturzysta 1953, mgr inż. włókiennik - specjalizacja tkactwo, dziennikarz,  autor autobiograficzno-wspomnieniowej książki „Nokturn Polski".

Leszek Jerzy Ziąbka
ur. w 1958 w Kaliszu, archeolog, muzealnik, teolog świecki.


Ten link przeniesie Cię na górę strony