Budynek Szkoły z wizerunkiem Adama Asnyka

Nauczyciele Szkoły

Nauczyciele Gimnazjum i Liceum w latach 1916-1939

Stefan Adamczewski - język łaciński
Leopold Badzian - ?
Michał Baworowski - ćwiczenia cielesne
Wacław Boczkowski - historia
ks. Borysowicz - religia rzymskokatolicka
Teodor Botner - fizyka i matematyka
dr Melania Brokmanowa - historia
Abram Buki - religia mojżeszowa
Bronisława Darewska-Weryho - język niemiecki
Zygmunt Dzierżyński - język polski
Ludomir Fabrycy - historia
Adam Goldwasser - język francuski
Handke - prace ręczne
Artur Jenger - język polski
Zygmunt Karolak - rysunki
Helena Kindlerówna - rysunki
A. Klonowski - ?
Włodzimierz Kłossowski - język francuski i geografia
ks. Roman Konecki - religia rzymskokatolicka
Jerzy Krzypiński - język polski
Irena Krzysik - język polski i łacina
Stanisław Krzysik - język polski i łacina
Karol Kuczewski - matematyka
Janina Kurdwanowska - rysunki
Franciszek Lipowicz - język łaciński i matematyka
Kazimierz Łuczewski - język polski, francuski i propedeutyka filozofii
Bronisław Łaba - język polski
Tomasz Łysek - przyrodoznawstwo
Kazimierz Markowski - śpiew i muzyka
Leon Markuszewski - matematyka i fizyka
Jadwiga Matawowska
Feliks Matawowski - gimnastyka
Ezechiel-Leon Murzynowski - fizyka, chemia
Kara Mustafa-Gembicki - fizyka
Władysław Niedojadło - prace ręczne
Franciszek Nowak - ?
Stanisław Nowosielski - język polski
ks. Bolesław Osadnik- religia rzymskokatolicka
J.Otrębski - ?
Stanisław Pacholski - język łaciński i propedeutyka filozofii
Kazimierz Pałęcki - matematyka
Sylwester Piotrowicz - język łaciński, niemiecki, polski, historia
Antoni Pstrokoński - geografia
Jan Roj - język polski, łaciński i historia
ks. Andrzej Rokosz - religia rzymskokatolicka
Magdalena Rudnicka - geografia
L. Snaglewski - śpiew
Stanisław Schoen - język niemiecki, łaciński, historia
dr Walenty Schweda - język łaciński, niemiecki, francuski, geografia i historia
Antoni Surman - historia
Alfred Syruczek - język polski, łaciński i historia
Kazimierz Tokarzewicz - matematyka i geografia
Jadwiga Towtkiewicz - biologia i fizyka
Trapszo - Drabczyński - arytmetyka w klasie wstępnej
Stanisław Trojanowski - przyroda i język polski
Maria Tyblewska - geografia
Jan Tyma - ćwiczenia cielesne
Wojciech Wacowski - przyrodoznawstwo
Marian Walecki - historia
Wągrowski - ćwiczenia cielesne
Aniela Wende - historia
pastor Edward Wende - religia ewangelicko-augsburska
Zygmunt Wirsbur - matematyka
Feliks Wiśniowski - śpiew i muzyka
Jan Wojtaszewski - język francuski
Marian Wróbel - język polski
Kazimierz Wróblewski - historia, geografia i język polski
Władysław Żarnecki - matematyka
Kazimierz Żurawski - język łaciński

Nauczyciele Państwowego Gimnazjum i Liceum imienia Adama Asnyka oraz I Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka w latach 1945-1992

Anczykowski Lech (1971-1972) wychowanie fizyczne
Antczak Andrzej (1973-1979) język rosyjski
Antczak Stanisław (1945-1958) religia
Ast Urszula (1974-1979) język polski
Babiński Leonard (1958-1959) wychowanie techniczne
Badlak Jacek (1974-1977) wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne
Baranek Milada (1974-1975) język niemiecki
Bartczak Jerzy (1977-1978) fizyka
Bartolik Irena (1987) język polski
Baszczyński Henryk (1971-1974) historia, wiadomości o Polsce i świecie współczesnym
Bednarz (1950-1951) ?
Biczysko Czesław (1965-1974) wychowanie techniczne
Błaszczyk Maria (1964) język polski
Błaszczyk Roman (1964-1966) matematyka, fizyka
Błotny Edward (1954-1956) przysposobienie obronne
Bogusławska-Smakosz Aleksandra (1962) biologia
Byczyńska Stefania (1949-1950) biologia
Chachuła Danuta (1973-1975) chemia
Chojnacki Włodzimierz (1955-1957) przysposobienie obronne
Chwilczyńska Janina (1945-1974) język polski
Cieśla Barbara (1972-1973) język niemiecki
Czechowska Halina (1977-1982) fizyka
Czyżewski Kazimierz (1945-1946, 1950-1961) chemia
Dera Teodor (1949-1950) historia
Derwich Bożena (1989-1990) biologia
Dorbak Józefa (1949-1950, 1983-1985) język łaciński, język francuski
Dobrowlański Mieczysław (1948-1949) przysposobienie obronne
Dubrewicz Mirosława (1972-1981) wychowanie fizyczne
Duczmańska Danuta (1974) matematyka, astronomia
Dzikowski Józef (1967-1968, 1971-1990) matematyka, propedeutyka nauki o spoleczenstwie
Fabrycy Ludomir (1945-1950 historia
Foala Antoni (1950-1953) geografia
Filipińska Ludomira (1948-1949) przysposobienie obronne
Fursewicz Tadeusz (1966-1972) historia, propedeutyka, nauka o społeczeństwie
Gajzler Maria (1982) język niemiecki
Gniatczyńska Eleonora (1952-1954, 1957-1966) fizyka
Golińska Romana (1968-1969, 1971-1990) geografia
Goliński Józef (1960-1991) geografia
Gołębiowska Jadwiga (1945-1949) język łaciński
Gorgoniowa Wanda (1945-1948, 1951-1961) język polski
Grygielska Natalia (1990) język rosyjski
Hańczyk Maria (1970-1979) chemia
Hertmann Mariusz (1983-1985) fizyka
Iżewska Bronisława (1963-1983) język angielski
Jakubek Józef (1948-1950 wychowanie fizyczne
Januszewicz Józef (1967) język rosyjski
Jasiulewicz Kazimierz (1962,1967, 19971-1974) język rosyjski
Jeżowicz Jerzy (1991-1992) religia
Kaczmarek Małgorzata (1982-1990) język rosyjski
Karczmitowicz Wanda (1982-1990) język rosyjski
Karolak Danuta (1945-1947) język francuski
Kasper Małgorzata (1985-1987) język angielski
Kasprzak Halina (1977-1978) wychowanie techniczne
Kasprzak Telesfor (1961-1964, 1973-1984) wychowanie techniczne
Kaźmierczak Maria (1960-1961) język rosyjski
Kibler Janina (1945-1947) historia
Klimczak Czesław (1975-1979) język polski
Klimaszewska Lucyna (1970) matematyka
Kłobska Bożena (1949-1950) język angielski
Kłobski Maciej (1964-1965) język rosyjski
Koczerzewska Olga (1945-1950) rosyjski
Kołacińska Barbara (1987) chemia
Komuniecki Stanisław (1946-1951) wychowanie muzyczne
Kordelas Józef (1958-1969) matematyka
Kornaga Marcin (1948-1954) przysposobienie obronne
Kostrzewa Maria (1975-1987) język polski
Kowalczyk Czesław (1967) matematyka, fizyka
Kowalczyk Wincenty (1984-1989) język łaciński
Kowalska Irena (1974) historia, wiedza o społeczeństwie
Krzysik Irena (1945-1947) język łaciński, język polski
Krzysik Stanisław (1945-1947) język łaciński, język polski, nauka o społeczeństwie
Kubczak Emila (1984) język angielski
Kubczak Tomasz (1990) geografia, wiedza o społeczeństwie
Kuczewski Karol (1945-1950) matematyka
Kuczyńska Stefania (1957-1958) geografia
Kurowska Urszula (1990-1991) język polski
Lape Dominik (1950-1954) język polski
Leń Mieczysław (1954-1960) język polski
Lewandowski Alfons (1968-1970) język niemiecki
Lipińska Helena (1960-1974) wychowanie muzyczne
Łukasiewicz Wiesław (1977) wychowanie fizyczne
Matczak- Witczak Ewa (1978) język polski
Magnuszewska Irena (1963) biologia, chemia
Malon- Sławińska Alina (1970-1975) język angielski
Maniewski Władysław (1990-1991) język niemiecki
Marcinkiewicz Jan (1972-1977, 1981-1983, 1987) historia wiedza o społeczeństwie
Matusiak Kazimierz (1970-1971) język rosyjski
Mazanek Paweł (1945-1948) wychowanie techniczne
Męczyński Jan (1945-1947, 1950-1966) język polski
Miklikowski Józef (1970-1972) język rosyjski
Mirecki Piotr (1989) fizyka
Moos-Natkowska Katarzyna (1975) język angielski
Nałęcz Szczepan (1967-1968) język francuski
Nowacki Alfred (1955-1957) ?
Nowak Halina (1977-1986), 1989) chemia
Nowakowska Krystyna (1977-1988) historia, propedeutyka nauki o społeczeństwie
Nowicki Józef (1949-1952, 1958-1966) matematyka, fizyka
Olczak Lucyna (1945-1952) wychowanie techniczne
Olejnik Tadeusz (1979-1981) wychowanie fizyczne
Orlicka Maria (1960-1961) język polski
Otocka Helena (1945-1947) geografia
Owczarek Jadwiga (1986-1987) chemia
Owczarek Zofia (1989) plastyka, wychowanie techniczne
Pasternak Józef (1964-1966) historia
Paszkiewicz Zygmunt (1954-1958) matematyka
Paszyn Kazimierz (1956-1979) wychowanie fizyczne
Pawlaczyk Halina (1972) geografia, astronomia
Pawlak-Pardus Ewa (1972-1975) język polski
Pawlicka Krystyna (1961-1967) język rosyjski
Pawlikowski Ireneusz (1968-1980) fizyka
Perylak Janina (1950-1951) historia
Piełudź Zygmunt (1979-1971) język rosyjski
Pilecka Aldona (1990) biologia
Piotrowska Janina (1979-1981, 1992) język polski
Piotrowski Stanisław (1948-1949) język angielski
Plota Jacek (1990-1991) religia
Płuciennik Zdzisława (1966) matematyka
Poccatera Lynn (USA) (1991-1992) język angielski
Podgórna Hanna (1979) język rosyjski
Podgórny Franciszek (1977) przysposobienie obronne, język rosyjski
Pośpiech Małgorzata (1981-1982) wychowanie muzyczne
Przyłęcka Grażyna (1968-1970) język rosyjski
Pstrokoński Stanisław (1945-1947) język polski
Ptak Bożena (1969-1987) fizyka
Ptak Mieczysław (1969-1972) wychowanie fizyczne
Rakucińska Janina (1970-1989) biologia
Rozpłochowski Henryk (1957-1977) przysposobienie obronne
Różycka Anna (1948-1949) matematyka
Ruda Jolanta (1990) język niemiecki
Rudnicka Magdalena (1945-1950) astronomia, geografia
Rudnicki Jan (1945-1946, 1949-1967) fizyka
Rudzka Maria (1981-1985) język polski
Rudzki Antoni (1976-1980) przysposobienie obronne
Seklicki Stefan (1945-1947) fizyka, matematyka
Sępichowska Helena (1950-1963) język rosyjski
Sieradzka Aldona (1989-1992) biblioteka
Sierocka Elżbieta (1971-1973) język łaciński
Sierocki Adam (1971-1972) matematyka
Sitarek Sylwester (1952-1954) wychowanie fizyczne
Sitarz Kazimiera (1968) język francuski
Siwińska Zofia (1975-1977) chemia
Srzednicka Eugenia (1946-1950) biologia
Stawicki Marian (1953-1957) geografia, propedeutyka filozofii
Sudolski Jan (1951-1966) historia, propedeutyka nauki o społeczeństwie
Supa Wanda (1971-1973) język rosyjski
Szambelan Halina (1970-1971) biologia, biblioteka
Szambelan Józef (1969-1971) matematyka
Szarras Jadwiga (1945-1948) język polski
Szczepaniak Jan (1974-1981) wychowanie muzyczne
Szczepaniak Zofia (1948-1950) język polski
Szkudlarek Jan (1966-1968) fizyka
Szlachta Edmund (1949-1950, 1961-1982) język polski
Szroniak Barbara (1972-1974) wychowanie techniczne
Szymańska Jadwiga (1956-1957)
Świdrowski Jan (1947-1948) język angielski, wiedza o Polsce i świecie współczesnym
Tikarczyk Ryszard (1963-1964) wychowanie techniczne
Tołwiński Stefan (1991) historia
Trela Jadwiga (1965-1966) język rosyjski
Turzyńska Halina (1984) język polski
Tustanowska Krystyna (1945-1946, 1950-1968) język angielski
Tyc Jadwiga (1963-1971) matematyka, biblioteka
Ultanowski Zbigniew (1946-1955) język łaciński
Urban Janusz (1990) informatyka
Urbaniak Andrzej (1984) fizyka, informatyka
Walecki Marian (1945-1949) historia
Wardzała Grażyna (1983) wychowanie fizyczne
Warkocka Ewa (1971-1972) język niemiecki
Wasilewska-Antczak Maria (1976) język niemiecki
Wereszyński Zygmunt (1949-1950) matematyka
Węgrzyn Wojciech (1945-1947,1950-1962) geografia
Wiertelak Iwona (1986-1989) wychowanie muzyczne
Wierzbicki Maciej (1963-1967) fizyka
Wilk Ryszard (1968-1969) język niemiecki
Winsze Anna (1961-1962) chemia
Winsze Krzysztof (1961-1962) chemia
Witkowska-Kowalczyk Alicja (1918) wychowanie fizyczne
Włodarczyk Helena (1968-1972) astronomia, geografia
Wojciechowska Janina (1946-1971) chemia, biologia
Woźniak Sławomir (1985-1991) praca-technika
Woźniak Wanda (1945-1948) język francuski
Wróblewska Maria (1971) fizyka
Wujkowska Grażyna (1989) język angielski
Wysocka Maria (1975-1977, 1979-1985) chemia
Wzgarda Mirosława (1969-1981) wychowanie techniczne
Zalewski Andrzej (1990-1991) przysposobienie obronne
Zaręba Franciszek (1945-1947, 1950-1967) matematyka, język niemiecki
Żarniecki Jan (1945-1946, 1950-1953) matematyka
Żółtek Anna (1969-1970) wychowanie fizyczne
Żytomska Hieronima (1945-1949) biologia

 


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej jest rodzina Płocińskich w osobach Iwony i Krzysztofa - rodziców, niekiedy razem z dziećmi: Mateuszem, Szymonem, Marią, Piotrem i Aleksandrą. E-mail: krisplo@op.pl
Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
© 1996-2017 by Płocińscy