Jest to prywatna strona poświęcona pamięci Stefana Rydzewskiego opracowana na podstawie pozostawionych przez Niego maszynopisów, w których opisał swoje życie osobiste i zawodowe.

 

Stefan Rydzewski urodził się 4 września 1883r. w miejscowości Brdów k/Koła. W połowie 1915r. przybył wraz z rodziną do Kalisza i zamieszkał przy pl. Kilińskiego 1.

W wyniku działań sanacyjnych przejął sklep swojego szwagra, który znajdował się w tym samym budynku. Założył firmę pod nazwą „Stefan Rydzewski, skład win i towarów kolonialnych w Kaliszu”. Po I Wojnie Światowej rozszerzył asortyment o skład broni i amunicji.

Był setnikiem w Straży Obywatelskiej w 1918r. w Kaliszu, Komendantem Strzelniczym w Bractwie Kurkowym, Starszym Zgromadzenia Kupców Kaliskich, opiekunem Gimnazjum i Liceum Kupieckiego i myśliwym co było jego pasją życiową.

 

Zmarł w czerwcu 1966r. i został pochowany na cmentarzu tynieckim w Kaliszu.

 

 

STEFAN

RYDZEWSKI

 

 

MOJE

PÓŁ WIEKU

W KALISZU

 

 

Þ    NOTA BIOGRAFICZNA

 

I. W WOJENNYM I MIĘDZYWOJENNYM

KALISZU

Þ    1915 – Likwidacja sklepu L. Szuberskiego

Þ    Listopad 1916

Þ    1918 – Straż Obywatelska

Þ    1925 – Bractwo Strzelców Kurkowych

 

II. ZE WSPOMNIEŃ KALISKIEGO KUPCA

Þ    Organizacja Kupiectwa Kaliskiego

Þ    Stowarzyszenie Kupców Branży Broniowo-

Amunicyjnej

Þ    Szkoła Kupiecka

 

III.POLOWANIE NAD PRYPECIĄ

 

 

IV. WSPOMNIENIA Z LAT WOJNY

Þ                1939 – Początek okupacji

Þ                1940 – Wysiedlenie do Warszawy

Þ                1944 – Powstanie Warszawskie

Þ                1945 – Warszawa zniszczona

 

V. W POWOJENNYM KALISZU

Þ                Powrót do Kalisza

Þ                Straty wojenne

***

Þ                SPIS CZŁONKÓW I STARSZYCH

KONFRATERNI KUPIECKICH W KALISZU
Z RÓŻNYCH LAT

 

Þ                CZŁONKOWIE BYŁEJ STRAŻY

OBYWATELSKIEJ ZAREJESTROWANEJ
W  1937r.

 

Þ                NOTA REDAKCYJNA

 

 

                                                              Strona opracowana przez wnuczkę Helenę Radziłowicz

                                                                    adres e-mail: kupiecrydzewski@poczta.onet.pl