CZŁONKOWIE  BYŁEJ 

STRAŻY  OBYWATELSKIEJ ZAREJESTROWANEJ 

W  1937r.

 

Adamus Franciszek                 hafciarz

Ast Stanisław                          malarz

Augustuwski Stanisław            hafciarz

Aulich Józef                            szewc

Aulich Teodor                        szewc

Banaszkiewicz Antoni              kupiec

Bartczak Franciszek                mechanik

Batlak Stanisław                      b. urzędnik

Bednarek Józef                       cieśla

Berek Józef                             robotnik

Białas Józef                             szewc

Błaszczyński Antoni                urzędnik

Boroń Stanisław                      hafciarz

Bukowski Jan                          hafciarz

Cegłowski Bol.                       lekarz

Chabierski Józef-Stefan           drukarz

Chabierski Stanisław               urzędnik

Chmielewski Michał                krawiec

Chmielewski Michał.               st. ślusarz

Chodzicki Stanisław                urzęd .elektr.

Chojnacki Marian                    szewc

Cichowicz Michał                   hafciarz

Cieślak Tomasz                      hafciarz

Cozaś Józef                            robotnik

Czarnecki Jan                          blacharz

Czarnecki Mieczysław             szewc

Czyżewski Wiktor                   b. urzędnik

Deringer Augustyn                  kołodziej

Dobrowolski Aleksander         szewc

Drzewiecki Bolesław               garbarz

Drzewiecki Wawrzyniec          handlowiec

Dutkowski Józef                     stolarz

Dziedzic Józef                         robotnik

Dziegiecki Antoni                    muzyk

Dzierżawski Janusz                  inżynier

Feichner Edward                     fryzjer

Fichowski Wincenty                szewc

Fidała Stanisław                      wł. nieruchom.

Figiel Stanisław                       szofer

Fijałkowski Franciszek            mechanik

Florczak Aleksander                stolarz

Gill Wojciech                          przeds. bruk.

Godel Wacław                        szewc

Gorzelańczyk Antoni               kowal

Goszczyński Roman               stolarz

Góral Lech                             urzędnik

Górny Władysław                   rzeźnik

Grobelny Zygmunt                  elektromonter

Gruszka Jan                            blacharz

Grzesiak Kazimierz                  ogrodnik

Grzmilas Ryszard                    emer. podoficer

Grzybowski Roman                agent śledczy

Hanc Aleksander                     robotnik

Hanc Władysław                     giser

Hofman Albert                        przed. studn.

Inglik Józef                             zdun

Jachowicz Bronisław               urzędnik

Jackowski Józef                      fotograf

Janicki Bolesław                      malarz

Jankowski Stanisław                murarz

Janowski Leon                        funkc. poczty

Jarnuszkiewicz Marceli            masarz

Jarnuszkiewicz Mieczysław      kupiec

Jaśniewicz Marian                   szewc

Jaźwiecki Józef                       szewc

Jezierski Stanisław                   rzeźnik

Jeżyk Bolesław                        robotnik

Jeżyk Józef                             robotnik

Kaczmarek Michał                   hafciarz

Kaczmarek Mieczysław           policjant.

Kaczmarek Władysław            restaurator

Kaczorowski Kazimierz           urzędnik

Kajzer Franciszek                    zdun

Kaźmierczak Józef                  szewc

Kesler Karol                            zegarmistrz

Kępiński Antoni                      stolarz

Kibler Wacław                        rzeźnik

Kleichamer Mieczysław           urzędnik

Klimczak Władysław               muzyk

Knychalski Feliks                    urzędnik

Kołaciński Józef                      krawiec

Kopras Władysław                  prac. miejski

Kornacki Mieczysław              ślusarz-szofer

Kostrzewski Marcin                urzęd. sądowy

Kowalski Stanisław                 restaurator

Kowalski Stefan                      cieśla

Kozłowski Adam                    policjant

Kozłowski Władysław             mechanik

Koźmiński Stefan                    urz. miejski

Koźmiński Tadeusz                 b. urzędnik

Kramski Tomasz                     robotnik

Krasnosielski Józef                  muzyk

Krysiński Jan                          dorożkarz

Krzyżanowski Henryk             handlowiec

Krzyżanowski Tadeusz            majs. szewski

Kubasik Józef                         kupiec

Kudaś Wawrzyniec                 szewc

Kulczyński Marian                   stolarz

Kulczyński Stanisław               rzeźbiarz

Kurzawski Józef                      krawiec

Lausz Wilhelm                        cieśla

Leszko Walenty                      robotnik

Lewandowski Tomasz             ślusarz

Linkowski Michał                    robotnik

Lutoszewski Józef                   szewc

Łągiewski Michał                    ślus. mechanik

Łuczak Konstanty                   przeds. budowl.

Łuczak Piotr                           cieśla

Machowczyk Antoni               handlowiec

Maciejewski Andrzej               zegarmistrz

Maciejewski Jan                      inwalida cywil.

Maciejewski Jan                      stolarz

Maciejewski Kazimierz            kelner

Majdański Wojciech                fryzjer

Majtaszkiewicz Michał             szewc

Malanowski Tadeusz               majst. szewski

Malczewski Kazimierz             urzędnik

Mamoński Jan                         murarz

Marciniak Jan                          urzędnik

Marciniak Kazimierz                szewc

Markiewicz Henryk                 woźny

Matuszkiewicz Józef                szewc

 

Matylak (Matyniak) Adam       maglarz

Mazurek Antoni                      restaurator

Mazurek Józef                         woźny

Mazurek Piotr                         krawiec

Mazurek Walenty                    wł. domu

Mencel Leon                           hafciarz

Mencel Stefan                         robotnik

Michalak Antoni                      robotnik             

Michalak Tomasz                    woźny

Michelke Robert                     woźny

Mielcarek Franciszek               magazynier

Mielcarek Józef                       krawiec

Mielczarek Mieczysław            listonosz

Mikołajczyk Piotr                    ślusarz

Mikołajczyk Stanisław             cieśla

Mokras Adam                         hafciarz

Mosiniak Roman                     urzędnik

Musiałowicz Kazimierz            kupiec

Muszalski Kazimierz                stolarz

Muszyński Bolesław                szewc

Muszyński Józef                     stolarz

Nagadalski Stefan                    kupiec

Napel Antoni                           szewc fabr.

Niżnik Piotr                             b. woźny

Nowacki Feliks                       buchalter

Nowacki Mikołaj                     cieśla

Olczak Antoni                         robotnik

Ozdowski Stanisław                malarz

Pajączkowski Kazimierz          stolarz fort.

Paliński Jan                             kotlarz

Pasik Franciszek                     woźny

Paszkowski Rafał                    obr. sądowy

Pawelski Antoni                      hafciarz

Pawlak Jan                              krawiec

Pawlik Józef                            radny miasta

Pertkiewicz Józef                    mechanik

Pietrzak Walenty

Pijaś Kazimierz                        policjant

Pijaś Wacław                          stolarz                

Piotrowski Nikodem                hafciarz

Polkowski Józef                      urz. sądowy

Popiołek Józef                        kołodziej

Pryliński Zygmunt                   zegarmistrz

Przybylski Antoni                    drobny kupiec

Przyjagłowski Andrzej             wł. domu

Radajewski Tadeusz                kupiec

Radomski Jan

Rappak Stanisław                    drukrarz-kupiec

Rawa-Grabowiecki                  inżynier

Rudzki Roman                        urzędnik

Rydzewski Stefan                   kupiec

Rzenczykowski Edward

Siarkiewicz Kazimierz              hafciarz

Siarkiewicz Michał                  robotnik

Skowroński Jan                       ślus-mechanik

Skowroński Stanisław             star. robotnik

Skrzyński Józefat                    tapicer

Slusarski Adam                       urzędnik

Smuś Bronisław                      murarz

Smuś Franciszek                     robotnik

Smuś Władysław                    cieśla

Sobczak Bolesław                   stolarz

Sobolewski Bolesław              dyr. P.K.O.

Sobolewski Józef                    b. urzędnik

Spychalski Antoni                   majst. murarski

Spychalski Ignacy, syn Andrzeja

Spychalski Ignacy, syn Tomasza

Sroczyński Stefan                   b. urzednik

Stabno Józef                           szewc

Stasiak Tomasz                       drobny kupiec

Stelmarski Błażej                     szklarz

Stolarski Władysław                stolarz

Suleciński Czesław                  handlowiec

Szajdziński Wojciech              murarz

Szczeblewski Adam                b. urzędnik

Szczepaniak Jan                      tapicer

Szczepaniak Józef                   tapicer

Szczerek Alojzy                      szewc

Szmytka Józef                         robotnik

Szpecht Karol                         dekorator

Sztyller Józef                          murarz

Szuberski Ludwik                   kupiec

Szubert Antoni                        rzeźnik

Szulc Lucjan                           policjant

Szumański Andrzej                  kołodziej

Szwanc-Leśnicki Wincenty      kupiec

Szymczak Feliks                     kupiec

Szymczak Ignacy                    robotnik

Szymczak Szymon                  szewc

Śniegula Stanisław                   krawiec

Świtalski Aleksander               stolarz

Świtalski Augustyn                  robotnik

Tarnowski Antoni                   stolarz

Tazbir Józef                            stolarz

Tomaszewski Stefan               murarz

Tworek Michał                       przed. bud.

Urbański Feliks                       szewc

Walczak Józef                        fel. weteryn.

Wawrzonowski Andrzej          szewc

Wegner Rafał                          mechanik

Weigelt Teofil                         hafciarz

Werbelski Marian                    malarz

Wielgosz Piotr                        cieśla

Wierzbicki Józef                     cieśla

Wiśniewski Ludwik                 zakrystianin

Woldański Stefan                    piekarz

Wolniak Bronisław                  hafciarz

Wolniak Franciszek                 cieśla

Woźniak Marcin                     restaurator

Wypych Michał                      urzędnik

Wysota Stefan                        listonosz

Zawadzki Stanisław                 woźny

Zelwert Stefan                         ślusarz

Zenfler Ludwik                       stolarz

Zenfler (Symfler) Stanisław      rymarz

Zieliński Eugeniusz                  krawiec

Zielonka Bogumił                    kelner

Ziółkowski Józef                     b. urzędnik

Ziółkowski Stanisław               zecer

Żubrowski Jan                        hafciarz

Żychowicz Apolinary, Zygmunt

 

 

 

STRONA GŁÓWNA

 

NOTA BIOGRAFICZNA

 

W WOJENNYM I MIĘDZYWOJENNYM KALISZU

 

| Likwidacja sklepu L. Szuberskiego | Listopad 1916 | Straż Obywatelska | Bractwo Strzelców Kurkowych |

 

 ZE WSPOMNIEŃ KALISKIEGO KUPCA

 

| Organizacja Kupiectwa Kaliskiego | Stowarzyszenie Kupców Branży Broniowo-Amunicyjnej | Szkoła Kupiecka|

 

POLOWANIE NAD PRYPECIĄ

 

WSPOMNIENIA Z LAT WOJNY

 

| Początek okupacji | Wysiedlenie do Warszawy | Powstanie Warszawskie | Warszawa zniszczona |

 

W POWOJENNYM KALISZU

 

| Powrót do Kalisza | Straty wojenne |

 

SPIS CZŁONKÓW I STARSZYCH KONFRATERNI KUPIECKICH W KALISZU RÓŻNYCH LAT

 

CZŁONKOWIE BYŁEJ STRAŻY OBYWATELSKIEJ ZAREJESTROWANEJ W  1937r.

 

NOTA REDAKCYJNA

 

POWRÓT