SPIS  CZŁONKÓW 

I  STARSZYCH 

KONFRATERNI KUPIECKICH 

W  KALISZU 

Z  RÓŻNYCH  CZASÓW

 

Rok 1792

 

      Koźmiński Jan

      Czekajski Piotr Michał  

      Baranowski Anastazy

      Baranowski Andreas

      Beber Andrzej

      Beber Szymon

      Gibasiewicz Mikołaj

      Hedloff Franciszek

      Iwanowicz Paul

      Moliński Paweł

      Olszewski Antoni

      Schiawette Peter Anton

      Walderowicz Władysław

      Wrotowski Anastazy

 

Starszy

Podstarszy

 

 

     

 

Rok 1825

 

       Kaas Stanisław

      Wichrzycki Marcin

      Argerowa Krystyna

      Atamowski Jan

      Elbel Bogumił

      Freydereich Elżbieta

      Henckel Friderick

      Hilczyński Wojciech

      Langowski Walenty

      Myszkiewicz Leon

      Radzicki Michał

      Rzewuski Mikołaj

      Schach Ferdynand

      Szymanowski Mikołaj

      Werczyński Jan

      Wolffel Ludwik

Starszy

Podstarszy

 

      Apteka

      Winno-Korzenny

      Winno-Korzenny                Winno-Kort.                       Winny                                Winno-Kort.                       Apteka                               Winny                                Apteka                               Winny                                Winny                                Winny                                Apteka                               Winny                                Winny

      Winny

Rynek 28

Rynek 9

Rynek 19

Rynek

ul.Mariańska 76

Rynek 49

ul.Warszawska 60

Rynek 39

ul.Warszawska 50

Rynek 10

Rynek 31

ul.Warszawska 46

ul.Wrocławska 189

ul.Mariańska 73

ul. Stanisława 167

Przed.Wrocławskie149

 

 

 

Rok 1860

 

      Szymanowski Dymitro              Starszy

      Rychlewicz Jan                        Podstarszy

 

 

 

Rok 1867

 

      Podanie o utworzeniu Stypendium Aleksandryjskiego podpisali:

 

      Szymanowski Dymitro              Starszy                                  

      Grabowski M.                          Podstarszy

      Choins K.A.

      Kapłan Markus

      Krakauer Hersz

      Mamrot M.

      Puchalski Józef

      Rychlewicz Izydor

      Schmit Ernest

      Sechs R.

      Tschinkel Gustaw

      Weis M.

      Wieckrzycki D.

      Wilkanowicz Józef

 

 

 

Lista członków Zgromadzenia Kupców w Kaliszu przed wojną 1914r.

według spisu podanego przez b. Podstarszego Br.Szczepankiewicza.

 

      Weicht Karol

      Szczepankiewicz Bronisł.

      Biskupski Henryk

      Dąbrowski Franciszek

      Feldman

      Fibigier Arnold

      Fulde

      Gałczyńska Maria

      Goliński Henryk

      Hindemit

      Hofmańska

      Knoch Albert

      Kwilecki Hr.

      Landau Moisze

      Marszel

      Michael Gustaw

      Młynarski Wincenty

      Mrowiński Zygmunt

      Mystkowski Kazimierz

      Pawłowski Wincenty

      Piotrowski Seweryn

      Preger

      Przybylski Jan

      Radwan J.

      Rago

      Schner Moritz

      Schner Wilchelm

      Szrajer

      Sztark Emil

      Sztylter Rafał

      Troska

      Tschinkel Jan

      Tschinkel Gustaw

      Ulrych Aleksander

      Zaborowski Lech

Starszy

Podstarszy

      wł. browaru                                 kięgarnia                                      kupiec

      wł. domu

      kupiec

      fabryka fortepianów

      wł. majątku

      wł. sklepu

      kupiec

                                                 

 

      wł. fabryki mydła

                                                 

 

 

      wł. domu, fabr.maszyn

     

      wł. składu aptecznego

      wł. fabryki biszkoptów

      wł. składu aptecznego

      wł. apteki

      kupiec

      wł. domu i hotelu

      adwokat, wł. drukarni

      kupiec

      wł. fabryki

      wł. domu

      wł. domu i fabr. lalek

      wł. fabryki mydła

      zakład zegarmistrz.

      kupiec

      kupiec

      kupiec

 

 

 

 

 

Lista członków Zgromadzenia Kupców w Kaliszu 1 kwiecień 1939r.

 

      Ablewicz Władysław                         Banaszkiewicz Antoni                 

      B-cia Szymańscy

      Bernadzikowska Tekla                

      Błoński Józef                             

      Bogucki Leon                                   Bromirska-Wiśniewska K.

      Chrzanowski Władysław                    Czerepak Stanisław                    

      Członko Marian                          

      E.Gaede                                     

      Fabryka Wód Min.Zdrój                    Falkowski Roman                             Gałach Leon                              

      Gariantasiewicz i Trzciński

      Gerlicz Karol

      Gęściński Ludwik                       

      Głowacki Władysław                         Goliński Józef                                   Gorzula Zygmunt                       

      Hurtownia pryw. P.M.S.                    Janaszewska Adamina                

      Jasiński Ludwik                          

      Jastrzębski Zygmunt                          K.K.O. miasto Kalisz                         K.K.O. pow. kaliski                           Kardoliński Czesław                          Kindlerówna Zofia                             Krawczyk Antoni                              Kwieciński Władysław                

      Lewińska Janina                                Malanowski Tadeusz                         Michalski Jan                                    Murzynowski Stanisław              

      Mydlach Stanisław                            Mystkowski Tadeusz                  

      Orłowski Wacław                              Pewnicki Stanisław                     

      Pietrzycki Józef                                 Pniewski Józef                           

      Przybylski Teodor                             Radajewski Tadeusz                          Roszakówna Salomea                        Rudnicki Kazimierz                           Rydzewski Stefan                              Rzekiecki Walenty                             Schubert P. i M.                                Smulski Stanisław                              Split Walerian                                    Stempień Michał                                Suwała Wojciech                               Sypniewski Eugeniusz                       Szabłowski Franciszek                      Szatkowski Józef                               Sztark Edward                                  Sztark Emil (junior)                            Szuberski Ludwik                              Tarchalski Antoni                              Tymieniecka Stanisława                     Ulrych Aleksander                             Walczak Zenon                                 Wiśniewski Stanisław                        Wojtulewicz Piotr                              Wołowski Adolf                                Zaleski Maksymilian                          Zelno Zygmunt                                  Żarnecki Zygmunt                      

 

 

      kupiec

      zakład fotograficzny

      kupiec

      zakład krawiecki

      kupiec

      wł. sklepu

      wł. sklepu

      wł. apteki

      kupiec

      kupiec

      fabryka pluszu

     

      kupiec

      kupiec

      wł. sklepu

      fabr. przetw. owoc.

      kupiec

      kupiec

      kupiec

      kupiec

 

      wł. sklepu żelaznego

      kupiec

      kupiec                                                                                                                                                  fabryka siatki druc.

      sklep-mydlarnia

      drukarnia

      wł. apteki

      kupiec

      wł. sklepu

      Dyr. Gimn. Kupiec.

      „Polski Fiat”

      kupiec

      fabryka biszkoptów

      kupiec

      wł. apteki

      redakcja i drukarnia

      kupiec

      przedsięb. rolne

      przedsięb. zbożowe

      kupiec

      kupiec

      kupiec

      kupiec

      kupiec

      fabryka cukierków

      kupiec

      przed. przewozowe

      kupiec

      kupiec art.młynarskie

      wł. mleczarni

      kupiec

      kupiec

      fabryka mydła

      kupiec

      sklep szewski

      kupiec

      kupiec

      kupiec

      skład apteczny

      fabryka cukierków

      skład apteczny

      kupiec

      skład apteczny

      przeds. samochodowe 

 

      ul. Piłsudskiego

      pl. 11 Listopada 14

      ul. 6-go Sierpnia

      al. Piłsudskiej

      ul. Warszawska 9

      ul. Piłsudskiego

      ul. Babina 12

      ul. Piłsudskiego

      ul. Mostowa 2

      ul. Babina 11

      ul. Szopena

      ul. Piskorzewska 2

      Koźminek

      ul. Piłsudskiego 22

      pl. 11 Listopada 9

      ul. Górnośląska 50 

      ul. Stawiszyńska 16

      pl. 11 Listopada 25

      ul. Rzeźnicza 2

      ul. Pułaskiego 9

      ul. Mostowa 2

      Rynek Dekerta 7

      pl. 11 Listopada

      al. Piłsudskiej

      al. Piłsudskiej 11

      ul. Kościuszki

      ul.Legionów 28

      pl. 11 Listopada

      al. Piłsudskiej

      ul. Górnośląska

      al. Piłsudskiego 35

      ul. Piłsudskiego 14

      ul. Kościuszki 9

      pl. św.Józefa          

      ul. św.Stanisława 11

      ul. Rzeźnicza

      ul. 6 Sierpnia 8

      pl. 11 Listopada

      ul. Piekarska

      ul. Limanowskiego

      ul. 3 Maja 25          

      al. Piłsudskiej

      ul. 3-go Maja 6

      ul. 6-go Sierpnia

      pl. Kilińskiego 2     

      ul. Piłsudskiego

      ul. Piłsudskiego 33

      ul. Piłsudskiego

      ul. Piłsudskiego 15

      ul. Nowy Świat 7

      ul. Majkowska 10

      ul. Piłsudskiego 35

      ul. Piłsudskiego

      ul. Piłsudskiego 20

      pl. św. Józefa 1

      ul. P.O.W. 39

      ul. Górnośląska 24

      ul. 6-go Sierpnia

      pl. 11 Listopada

      ul. Piłsudskiego

      ul. Litewska 9

      ul. Piłsudskiego

      ul. 11 Listopada

      Rynek Dekerta 2

      ul. Szopena

      ul. 6-go Sierpnia

      ul. Kilińskiego 4

 

 

     

     

      Członkowie honorowi:

     

      Janaszewski Mieczysław               

      Pawłowski Wincenty                            Sztark Emil (senior)                             Sztilter Rafał                                 

 

 

      skład żelazny

      wł. składu aptecznego

      fabryka mydła

      zakł. jubil. i zegarm.

 

      Rynek

      pl. Kilińskiego 2

      ul. P.O.W. 39

      ul. 11 Listopada 13

 

 

     

 

 

 

 

STRONA GŁÓWNA

 

NOTA BIOGRAFICZNA

 

W WOJENNYM I MIĘDZYWOJENNYM KALISZU

 

| Likwidacja sklepu L. Szuberskiego | Listopad 1916 | Straż Obywatelska | Bractwo Strzelców Kurkowych |

 

 ZE WSPOMNIEŃ KALISKIEGO KUPCA

 

| Organizacja Kupiectwa Kaliskiego | Stowarzyszenie Kupców Branży Broniowo-Amunicyjnej | Szkoła Kupiecka|

 

POLOWANIE NAD PRYPECIĄ

 

WSPOMNIENIA Z LAT WOJNY

 

| Początek okupacji | Wysiedlenie do Warszawy | Powstanie Warszawskie | Warszawa zniszczona |

 

W POWOJENNYM KALISZU

 

| Powrót do Kalisza | Straty wojenne |

 

SPIS CZŁONKÓW I STARSZYCH KONFRATERNI KUPIECKICH W KALISZU RÓŻNYCH LAT

 

CZŁONKOWIE BYŁEJ STRAŻY OBYWATELSKIEJ ZAREJESTROWANEJ W  1937r.

 

NOTA REDAKCYJNA

 

POWRÓT