NOTA REDAKCYJNA

 

 

 

Nazywam się Helena Radziłowicz, z domu Siarkiewicz. Jestem najmłodszą wnuczką Stefana Rydzewskiego. Porządkując dokumenty po swoich rodzicach znalazłam segregator zawierający maszynopisy i różnego rodzaju materiały o charakterze historycznym (pisma, weksle, ulotki, cenniki, zaproszenia itp.). Była to spuścizna po moim dziadku.

Postanowiłam ją opracować w ten sposób, że zmiany w tekście ograniczyłam do niezbędnego minimum: poprawiłam błędy ortograficzne (inna pisownia) i gramatyczne, wykreśliłam powtórzenia a zbyt długie zdania podzieliłam. Najistotniejszą ingerencją był podział materiału na pięć rozdziałów. Nie weryfikowałam go z innymi źródłami historycznymi opisującymi te tematy pozostawiając treść taką jaką zapamiętał dziadek i spisał ją. Do uzupełnienia w postaci zdjęć i kserokopii innych dokumentów wykorzystałam pozostawione po dziadku materiały oraz rodzinne fotografie.

 

Rozdział I-szy o likwidacji sklepu L. Szuberskiego został sporządzony w oparciu o znalezione przeze mnie uporządkowane odpisy postanowień sądowych i innych pism w tej sprawie. Maszynopis, który został przepisany jako rozdział I i II-gi kończył się adnotacją: Kalisz, w listopadzie 1958r., zaprezentowany jako rozdział III-ci zawierał notatkę: spisane z pamięci w grudniu 1965r., a stanowiący część IV-tą i częściowo V-tą był opatrzony datą 25.I.1959r. Natomiast fragment o stratach wojennych został spisany z pozostawionego zestawienia. Lista członków organizacji kupieckich i Straży Obywatelskiej też została sporządzona poprzez przepisanie odnalezionych list, na których istnieje dopisek, że wykaz jest niekompletny.

Materiał ujęty w nocie biograficznej opracowałam w oparciu o odnalezione dokumenty i zapiski w celu uzupełnienia wspomnień pozostawionych przez Dziadka.

Zdaję sobie sprawę o niekompletności zaprezentowanego opracowania i jego niewątpliwych pomyłkach i brakach, ale nie traktuję tego jako materiału naukowego, ale jako autentyczne wspomnienia mojego Dziadka z okresu, w którym przyszło Mu żyć.

 

 

STRONA GŁÓWNA

 

NOTA BIOGRAFICZNA

 

W WOJENNYM I MIĘDZYWOJENNYM KALISZU

 

| Likwidacja sklepu L. Szuberskiego | Listopad 1916 | Straż Obywatelska | Bractwo Strzelców Kurkowych |

 

 ZE WSPOMNIEŃ KALISKIEGO KUPCA

 

| Organizacja Kupiectwa Kaliskiego | Stowarzyszenie Kupców Branży Broniowo-Amunicyjnej | Szkoła Kupiecka|

 

POLOWANIE NAD PRYPECIĄ

 

WSPOMNIENIA Z LAT WOJNY

 

| Początek okupacji | Wysiedlenie do Warszawy | Powstanie Warszawskie | Warszawa zniszczona |

 

W POWOJENNYM KALISZU

 

| Powrót do Kalisza | Straty wojenne |

 

SPIS CZŁONKÓW I STARSZYCH KONFRATERNI KUPIECKICH W KALISZU RÓŻNYCH LAT

 

CZŁONKOWIE BYŁEJ STRAŻY OBYWATELSKIEJ ZAREJESTROWANEJ W  1937r.

 

NOTA REDAKCYJNA

 

POWRÓT