Honoriusz

jesteś z rodu
Izaaka
Józefa
Tobiasza
Jezusa Chrystusa

pochodzisz z kraju
najpiękniejszego
syn największego Króla
nie biegnij za byle czym

łagodny
czysty
uprzejmy
uśmiechnięty i czuły

ustępujesz
rozumiesz
pocieszasz

umiesz przebaczyć
przyjąć na siebie niesprawiedliwość
przynosisz pokój
jesteś darem Pana Boga

ofiarowany Matce Boskiej
jesteś Jej synem
czuwa nad tobą
święty Józef
święty Honoriusz
ojciec Honoriusz
ojciec Pio
i Anioł Stróż
żeby nie zwiódł cię świat
pieniądze władza seks

żebyś nie zgubił Drogi
do Boga
do twojej ojczyzny
nie uległ wpływom ludzi
nie dał się podejść
zwątpieniu depresji rozpaczy
zasadzkom diabła naszego wieku

Pan Jezus powiedział
błogosławieni cisi
albowiem oni posiądą ziemię
łagodny Baranek
zwyciężył wszystkie potęgi

proszę
świętego Rafała
żeby cię zaprowadził
do dziewczyny świętej
dobrej i mądrej
pięknej i zdrowej
i dał ci ją za żonę
albo
do służby kapłańskiej
u Pana Boga

niech Pan Bóg cię strzeże
i ci błogosławi
niech rozpromieni Swoje oblicze
nad tobą
niech da ci długie
i szczęśliwe życie
wiele dzieci
miłość zdrowie radość
i fundament
pewność że Pan Bóg potężny
twój Ojciec
cię kocha
że po śmierci
zmartwychwstaniesz

stworzony z miłości
powołany do miłości
mów ludziom
że Pan Bóg ich kocha