Gotyk i barok

gotyk to tęsknota
krzyk odwiecznej miłości
wołanie w górę do Boga
wyciąga ręce
biegnie
strzela łukami w niebo
gdzie jesteś mój Ukochany
wieże sięgające chmur
witraże niebieskie
powiedzcie Mu że umieram z miłości


barok się uśmiecha
zaprasza do nieba
ogłasza Dobrą Nowinę
Bóg kocha grzesznika
wszystko ma sens
narodziny cierpienie śmierć
jest tu miejsce dla ciebie
dla mnie
kwiaty drzewa święci
męczennicy dziewice aniołowie
ludzie wielcy i mali
zbawieni przez miłość Jezusa
mocniejszą niż śmierć
śpiewają ze szczęścia