Dlatego

tak wiele jesteś wart
i jesteś taki piękny
ponieważ powstałeś
z miłości
i posłuszeństwa

chciał cię Pan Bóg
i twój ojciec
a ja się zgodziłam
mimo egoizmu
i strachu o siebie

począłeś się
z woli Boga
z pragnienia twego ojca
który chciał dziecka
z zupełnie nowego
doświadczenia twej matki

pierwszy raz w życiu
ugięłam moją wolę
z miłości do męża
to było najlepsze
co zrobiłam
w moim życiu

najlepsze
co było w nas
związało się w tobie