Kalisz w Internecie
Wniosek o nagrodę prezydenta Kalisza dla Krzysztofa Płocińskiego

Magister inżynier Krzysztof Płociński, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej został zatrudniony w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w październiku 2003 roku. W tym okresie w Bibliotece działało jedynie 9 komputerów i 3 drukarki, posiadaliśmy jedną sieć komputerową, brak było dostępu do internetu.

Czynnie uczestniczył w przygotowaniu specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego ramach realizacji zadania Komputeryzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w wyniku którego zakupiono w roku 2003 - 5 komputerów, 3 drukarki laserowe oraz oprogramowanie SOWA-Wypożyczalnia łącznie z czytnikiem kodów paskowych, w roku 2004 zakupiono 10 komputerów, 6 drukarek laserowych, dwa skanery płaskie oraz oprogramowanie SOWA-Zamówienia i Rezerwacja. W roku 2005 zakupiono kolejnych 16 komputerów (w tym serwer dostępu on-line do zasobów Biblioteki Głównej), z których 8 przekazano na filie a pozostałe zasiliły BG i Centralę, 7 drukarek laserowych oraz oprogramowanie systemowe i biurowe. W roku 2005 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji ogłosiło program bezpłatnego i powszechnego dostępu do sieci internet IKONKA. Na jego wniosek, jako jeden z nielicznych powiatów wielkopolski otrzymaliśmy za darmo dwa punkty dostępowe Ikonki (łącznie sześć komputerów).

Udostępnił i nadzoruje internet w Centrali, Bibliotece Głównej, oraz ośmiu filiach z wyjątkiem filii w Szpitalu Matki i Dziecka. Utworzył i administruje sieciami komputerowymi biblioteki. Obecnie pracuje w Bibliotece 6 sieci komputerowych zlokalizowanych w Centrali, Bibliotece Głównej, filiach nr 3, 4, 5 i 9.

Witryna internetowa MBP prowadzona jest nieodpłatnie przez Krzysztofa Płocińskiego od roku 1997. Od początku swojej pracy zajmuje się aktualizacją witryny internetowej. Obecnie na stronach WWW opublikowanych jest kilkaset tekstów zilustrowanych ponad tysiącem fotografii, dokumentujących wydarzenia odbywające się bibliotece.

W maju roku 2006 wdrożył zdalny dostęp do księgozbioru znajdującego się w Bibliotece Głównej przy  ulicy Legionów 66, umożliwiający przeszukiwanie  księgozbioru zamawianie i rezerwowanie książek oraz przeglądanie stanu własnego konta.

Talenty plastyczne oraz zakup odpowiedniego sprzętu (skanery, cyfrowy aparat fotograficzny, kolorowe drukarki) spowodowało, że zaproszenia, plakaty, dyplomy i inne akcydensy nie są zlecane do zaprojektowanie firmom zewnętrznym, ale drukowane na miejscu, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów własnych biblioteki.

W 2006 roku rozpoczął digitalizowanie zbiorów Biblioteki Głównej. Razem z pracownikami Działu Zbiorów Specjalnych zeskanował i opublikował w internecie wydane w 1933 roku staraniem Drukarni Ziemi Kaliskiej dzieło Edmunda Mieczysława Starczewskiego „Złowrogi sierpień 1944” poświęcone zagładzie miasta.

W latach 2005 i 2006 współtworzył wnioski do programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykazuje dużą aktywność społeczną. Jest członkiem zarządów stowarzyszeń: Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka oraz im. Haliny Sutarzewicz.


Dziadek Krzysztof z wnuczętami

W górnym rzędzie od lewej: Szczepek, Julka, Łucja, dziadek Krzyś, Gabi, Gosia, Józio i córka Marysia. W dolnym rzędzie Magda i Zosia.


O nas | Mapa witryny | Wersja mobilna

Ten link przeniesie Cię na górę strony