Województwo kaliskie

Witryna ta powstała w roku 1996 w czasie gdy kwitło, a właściwie już przekwitało, województwo kaliskie. W niechlubnym roku 1998 zostało rozwiązane. Informacje zawarte na tej stronie mają przypominać wielowiekową tradycję zarządzanej z Kalisza jednostki administracyjnej i przyczynić się do reaktywacji naszego województwa.

Zawartość witryny

I. Informacje historyczne z czasów istnienia śp. województwa kaliskiego w latach 1975 - 1998


1.
Województwo kaliskie

2.
The Kalisz district

3.
Panorama kultury województwa kaliskiego

4.
Kalisz - the cultural centre of the region

II. Przyczynki historyczne do dziejów województwa kaliskiego


1.
Stołeczny Kalisz czyli kiedy i czego był Kalisz stolicą

2.
Kiedy królowie i książęta przebywali w Kaliszu

3.
Głos Alfonsa Parczewskiego w sprawie utworzenia województwa kaliskiego w 1928 r.

4.
Pieczęcie miasta Kalisza

5.
Czy powstanie województwo środkowopolskie?

III. Dane z Wikipedii poświęcone naszemu województwu


1.
Województwo kaliskie (I Rzeczpospolita)

2.
Województwo kaliskie (Królestwo Polskie)

3.
Gubernia kaliska

4.
Województwo kaliskie (1975-1998)

5.
Województwo środkowopolskie

6.
Herb województwa kaliskiego

7.
Reforma administracyjna w Polsce (1975)

8.
Reforma administracyjna w Polsce (1999)Tak w roku 1996 prezentowałem walory województwa kaliskiego. Łza się w oku kręci...

Województwo kaliskie, utworzone w 1975 roku, posiada wielowiekową tradycję wyodrębnionej na ziemiach polskich jednostki administracyjnej.
Kalisz już w XI i XII wieku był grodem kasztelańskim, którego terytorium sięgało ujścia Prosny do Warty, linii Jarocin-Zduny, a na południu po rzekę Barycz. W XIII wieku Kalisz stał się stolicą księstwa, a od XV wieku województwa podzielnego na 6 powiatów: kaliski, koniński, pyzdrski, gnieźnieński, kcyński i nakielski. Sam powiat obejmował region o powierzchni blisko 33 tys. km i należały do niego takie miasta jak Chocz, Dobrzyca, Odolanów, Ostrów, Opatówek, Pleszew, Stawiszyn i Zduny. Tereny ziemi ostrzeszowskiej oraz Wieruszów należały do województwa sieradzkiego. Wojny i klęski żywiołowe w wieku XVII spowodowały regres województwa kaliskiego, ale dzięki ożywionym kontaktom ze Śląskiem nie był on tak głęboki jak w innych częściach Rzeczypospolitej.
W 1768 roku w związku z utworzeniem województwa gnieźnieńskiego, wyłączono z kaliskiego powiaty nakielski, kcyński i gnieźnieński, a w roku 1793, po zajęciu Wielkopolski przez Prusy, województwo zostało włączone do nowo utworzonej prowincji Prus Południowych. Od tego czasu siedziba władz administracyjnych mieściła się w dawnych zabudowaniach pojezuickich, w których obecnie znajduje się Urząd Wojewódzki.
Departament kaliski przetrwał do roku 1815, kiedy na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego został podzielony granicą na Prośnie pomiędzy dwa państwa zaborcze: Rosję i Prusy. Ostrów, Ostrzeszów, Odolanów, Pleszew weszły w skład Wielkiego Księstwa Poznańskiego należącego do Prus, pozostałe tereny włączone zostały do Królestwa Polskiego, znajdującego się pod panowaniem Rosji. Fakt ten zaważył o odrębności kulturowych, gospodarczych, obyczajowych, które występują po dzień dzisiejszy.
W roku 1837 utworzono Gubernię Kaliską, w skład której weszły: Konin, Słupca, Pyzdry, Sieradz, Wieruszów, Częstochowa, Radomsko, Piotrków. W wyniku późniejszej korekty granic gubernia kaliska do 1914 roku obejmowała 8 powiatów (Kalisz, Sieradz, Łęczyca, Konin, Koło, Turek, Słupca, Wieluń).
W odrodzonej Rzeczypospolitej Kalisz stracił status miasta ponadregionalnego i stał się siedzibą powiatu w województwie łódzkim, a od 1938 roku w województwie poznańskim.
W latach II wojny światowej ziemia kaliska oraz cała Wielkopolska weszły w skład Rzeszy Niemieckiej. Po zakończeniu działań wojennych, aż po rok 1975, Kalisz był powiatem w województwie poznańskim, by po raz kolejny w historii stać się stolicą województwa, w skład którego weszły ziemie należące do byłych województw: poznańskiego, łódzkiego, wrocławskiego i opolskiego.